Systemy OPI PIB - informacja

Od informacji do innowacji

 

Szanowni Państwo, 

zapraszamy do zapoznania się z aktualnościami dotyczącymi ważnych wydarzeń i terminów, związanych z systemami tworzonymi i zarządzanymi w OPI PIB: 

 • Jednolitym Systemem Antyplagiatowym,
 • projektem ZSUN II,
 • sposobem wprowadzania prac do ORPPD.

Zespół OPI PIB

Systemy OPI PIB

 
 

Od informacji do innowacji

Jednolity System Antyplagiatowy

Od początku 2019 roku w Polsce będzie działać Jednolity System Antyplagiatowy. Zostanie on udostępniony wszystkim uczelniom bezpłatnie – zarówno publicznym, jak i niepublicznym. Już od roku akademickiego 2018/2019 będą one zobowiązane do sprawdzenia w tym systemie każdej pracy licencjackiej i magisterskiej pod kątem plagiatu, w ramach procesu obrony.

Jednolity System Antyplagiatowy powstaje w Ośrodku Przetwarzania Informacji - Państwowym Instytucie Badawczym. Nasi specjaliści rozpoczeli cykl szkoleń z zakresu jego obsługi. Zostaną one przeprowadzone w 5 większych miastach Polski i potrwają do 21 listopada br. Najbliższe szkolenia odbędą się w następujących lokalizacjach:

 • 9 października 2018 – w Krakowie,
 • 10 października 2018 – w Krakowie,
 • 16 października 2018 – w Gdańsku,
 • 17 października 2018 – w Gdańsku,
 • 23 października 2018 – we Wrocławiu,
 • 24 października 2018 – we Wrocławiu,
 • 6 listopada 2018 – w Lublinie,
 • 7 listopada 2018 – w Lublinie,
 • 20 listopada 2018 – w Warszawie,
 • 21 listopada 2018 – w Warszawie.

Zachęcamy Państwa do udziału w szkoleniach - skierowane są one przede wszystkim do promotorów prac magisterskich, pracowników wspierających promotorów w zakresie przesyłania prac do weryfikacji, ale także administratorów, którzy będą obsługiwali JSA po stronie uczelni. W szkoleniu mogą brać udział jedynie przedstawiciele jednostek uprawnionych do nadawania tytułów magistra.

Zgłoszenia na szkolenia przyjmujemy na dks@opi.org.pl. O zakwalifikowaniu na szkolenie decydowała będzie kolejność zgłoszeń.

Źródło: https://www.opi.org.pl/Szkolenia-z-obslugi-JSA.html

 

 
 
 

Od informacji do innowacji

Moduł Centralnego Logowania (MCL)

Moduł Centralnego Logowania (MCL)

Z przyjemnością informujemy, że w ramach projektu ZSUN II został oddany do użytku Moduł Centralnego Logowania (MCL). W związku z tym przygotowaliśmy dla Państwa filmy instruktażowe. Serdecznie zapraszamy do ich obejrzenia:

MCL -  film instruktażowy dla użytkowników

MCL – film instruktażowy dla użytkowników - wersja rozszerzona

Zintegrowany System Usług dla Nauki II

Trzyletni okres realizacji projektu Zintegrowany System Usług dla Nauki - etap II (ZSUN II) rozpoczął się 2 listopada 2017 roku. Jego liderem jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut Badawczy jest partnerem tego projektu. Zintegrowana platforma informacyjna do gromadzenia, przetwarzania, a następnie do udostępniania informacji o szkolnictwie wyższym i nauce w Polsce powstanie do końca 2020 roku.

System ZSUN II udostępni dane na portalu internetowym, w formie zasobu zwanego Bazą Wiedzy. Usługi będą miały spersonalizowany charakter, na portalu znaleźć będzie też można raporty i statystyki. Z systemu ZSUN II skorzystać będzie mógł każdy obywatel; służyć on będzie w szczególności administracji publicznej, podmiotom szkolnictwa wyższego i nauki, przedsiębiorcom oraz mediom. 

ZSUN II będzie korzystać z zasobów następujących systemów dziedzinowych: POL-onu - Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym, Inventorum - Ogólnopolskiej platformy informacyjnej o potencjale innowacyjnym, Nauki Polskiej - Bazy Wiedzy o Nauce Polskiej (w tym SYNABA), ORPPD - Ogólnopolskiego Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych, OSF / ZSUN I - Obsługi Strumieni Finasowania / Zintegrowanego systemu usług dla nauki – etap I, PBN - Polskiej Bibliografii Naukowej, SEDN - Systemu Ewaluacji Dorobku Naukowego, SSSR - Systemu Wspomagania Wyboru Recenzentów, oraz ELA - Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych. Wszystkie te systemy powstały w całości lub w części w OPI PIB i są tu utrzymywane. Dzięki projektowi ZSUN II dane te znajdą się w jednym miejscu a korzystanie z nich będzie wygodniejsze dla użytkowników.

 
 

Od informacji do innowacji

Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych (ORPPD)

Aby ułatwić Państwu wprowadzanie prac przygotowaliśmy krótki film instruktażowy. Serdecznie zachęcamy do jego obejrzenia. 

Obowiązek wprowadzenia prac do ORPPD wynika z art. 347 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce: Rektor wprowadza treść pracy dyplomowej do repozytorium niezwłocznie po zdaniu przez studenta egzaminu dyplomowego.

1.1 Dodatkowe informacje z systemu POL-on