Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki.Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies.

Zamknij informację o cookies
.

Ośrodek  Przetwarzania  Informacji  –  Państwowy  Instytut  Badawczy

Nowe środki na rozwój badań nad dziedzictwem kulturowym

W konkursie HERITAGE PLUS konsorcja z 15 państw europejskich mogą sięgać po dofinansowanie na innowacyjne projekty badawcze. Łącznie przeznaczonych jest na ten cel 9 milionów euro.

Konkurs skierowany jest do państwowych instytucji kultury, dla których Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest organizatorem, samorządowych instytucje kultury, archiwów państwowych, publicznych uczelni artystycznych i organizacji pozarządowych. Do realizacji projektów mogą tworzyć zespoły badawcze z publicznymi szkołami wyższymi, instytutami badawczymi oraz instytutami naukowymi i pomocniczymi jednostkami naukowymi Polskiej Akademii Nauk.

Konkurs Heritage Plus organizowany jest w ramach Inicjatywy Wspólnego Planowania „Dziedzictwo kulturowe a zmiana globalna” (Joint Programming Initiative  Cultural Heritage and Global Change – JPICH). Współfinansują go instytucje publiczne z 15 państw uczestniczących w programie oraz Komisja Europejska. W Polsce konkurs jest realizowany z udziałem środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a rolę punktu kontaktowego pełni Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.
 
Przedmiot badań, które mają szanse na dofinansowanie ma się przede wszystkim koncentrować na materialnym dziedzictwie kulturowym. Cenione będzie jednak też podejście zintegrowane, a więc powiązania z aspektami dziedzictwa niematerialnego i cyfrowego. Przewidziane obszary wsparcia to:

  1. Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego i związanych z nim przejawów dziedzictwa niematerialnego.
  2. Zrównoważone strategie ochrony i zarządzania dziedzictwem kulturowym.
  3. Użytkowanie i adaptacja wszelkich form dziedzictwa kulturowego.

Organizatorzy konkursu postawili na interdyscyplinarność i innowacyjność projektów wymagając, aby realizowane one były w międzynarodowych konsorcjach. Składać się ma na nie od trzech do pięciu zespołów badawczych, pochodzących z krajów uczestniczących w programie, a więc: Belgii, Cypru, Danii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Izraela, Litwy, Norwegii, Polski, Portugalii, Rumunii, Szwecji, Wielkiej Brytanii oraz Włoch. Organizator postanowił ułatwić zainteresowanym podmiotom znalezienie partnerów do projektów, tworząc listę dyskusyjną pod adresem http://www.jiscmail.ac.uk/HERITAGEPLUS.

Konkurs jest dwuetapowy, a termin składania wniosków wstępnych w ramach 1. etapu upływa 28 kwietnia 2014 roku.

Formularz wniosku oraz wytyczne międzynarodowego konkursu dostępne są na stronie  www.jpi-culturalheritage.eu/joint-call

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się ze szczegółowym regulaminem konkursu dla wnioskodawców z Polski, dostępnym na stronie www.nimoz.pl/pl/dzialalnosc/heritage-plus

Więcej informacji na temat konkursu Heritage Plus udziela:
Radosław Brudnicki
Punkt kontaktowy ds. Heritage Plus
Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
e-mail: heritageplus@nimoz.pl

Wszystkie informacje na temat zasad uczestnictwa w konkursie i przygotowania wniosków znajdują się na stronie www.nimoz.pl/pl/dzialalnosc/heritage-plus