Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki.Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies.

Zamknij informację o cookies
.

Ośrodek  Przetwarzania  Informacji  –  Państwowy  Instytut  Badawczy

Laboratorium Analiz Statystycznych i Ewaluacji

Zespół, publikacje, wystąpienia

dr Marzena Feldy, kierownik laboratorium (marzena.feldy@opi.org.pl)
Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, adiunkt w OPI PIB. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej i Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, a także stypendystką rządu chińskiego w ramach programu EU Window. Doświadczenie badawcze zdobywała m.in. w UNESCAP w Bangkoku, gdzie odbyła staż w dziale statystyki. Interesuje się problematyką zachowań konsumenckich w internecie, co zaowocowało publikacją pt. „Sklepy internetowe”. Wydana nakładem Wolters Kluwer książka zajęła drugie miejsce w konkursie Economicus 2013 „Dziennika Gazety Prawnej”, w kategorii „najlepszy poradnik biznesowo-ekonomiczny”.

dr Jacek Bieliński (jacek.bielinski@opi.org.pl)
Doktor socjologii, adiunkt w Instytucie Socjologii Collegium Civitas, kierownik Centrum Badań i Analiz Collegium Civitas. Specjalizuje się w badaniach wykorzystujących techniki ilościowe; realizował badania akademickie i na potrzeby rynku. Uczestniczył w projektach badawczych dotyczących polityk przeciwdziałania bezrobociu, wartości tzw. pokolenia JPII, elit politycznych powiatów, mowy nienawiści w polskiej sferze publicznej. Aktywnie działa w organizacjach pozarządowych, jest członkiem zarządu Fundacji Wiedza Lokalna oraz współzałożycielem i prezesem Stowarzyszenia Niezależna Inicjatywa Kulturalna.

Marta Bojko (marta.bojko@opi.org.pl)
Absolwentka matematyki na Uniwersytecie Warszawskim oraz metod ilościowych w ekonomii i systemów informacyjnych w Szkole Głównej Handlowej. Swoje zainteresowania zawodowe koncentruje wokół szeroko pojętej analizy danych, a w szczególności metod ekonometrycznych i statystycznych. W pracy badawczej interesuje się efektywnością polityki naukowej i innowacyjnej. W wolnych chwilach uprawia wszelkie sporty wodne.

Anna Knapińska (anna.knapinska@opi.org.pl)
Absolwentka programu doktorskiego Katedry Socjologii Collegium Civitas oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Z wykształcenia dziennikarka, przez kilka lat redaktor naczelna miesięcznika „Sprawy Nauki”. Autorka wielu tekstów popularnonaukowych na temat polityki naukowej, współpracy sektora nauki i gospodarki, znaczenia polskich badań. Jej naukowe zainteresowania to przemiany polskiego sektora B+R, udział kobiet w działalności badawczej oraz aktywność naukowa, dydaktyczna i społeczna naukowców w starszym wieku wraz z relacjami mistrz–uczeń.

dr Barbara Kowalczyk (barbara.kowalczyk@opi.org.pl)
Absolwentka Wydziału Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ukończyła Akademię Rozwoju Regionalnego i Ewaluacji w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW. Uczestniczka ponad dwudziestu projektów badawczych i komercyjnych. Autorka bądź współautorka publikacji i artykułów poświęconych innowacyjności, przedsiębiorczości, sektora B+R. Od kilku lat związana z badaniami ewaluacyjnymi, w tym dotyczącymi oceny wstępnej (ex-ante) oraz oceny końcowej (ex-post) programów oraz przedsięwzięć indywidualnych. Prywatnie pasjonatka gór, podróży, zumby i muzyki filmowej.

Luigi Lai (luigi.lai@opi.org.pl)
Specjalista badawczo-techniczny, adwokat. Magister prawa, studiował na uniwersytetach we Włoszech, w Hiszpanii i w Polsce, obecnie jest doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autor wielu artykułów naukowych i popularnonaukowych o tematyce prawnej. Pasjonuje się nowymi technologiami i architekturą.

Maciej Ostaszewski (maciej.ostaszewski@opi.org.pl)
Socjolog. Obecnie analizuje postawy środowiska akademickiego i naukowego wobec różnych form modeli otwartych w nauce, tematyce open science chce poświęcić swoją pracę doktorską. Koordynator różnych projektów z pogranicza socjologii nauki i mobilności instytucjonalno-geograficznej polskich naukowców. Naukowo zainteresowany nowymi otwartymi formami komunikacji i dystrybucji wiedzy naukowej oraz społecznymi i obywatelskimi aspektami nowych technologii internetu. W wolnym czasie śledzi popkulturę, lubi podróże i Slavoja Žižka. 

Monika Joanna Szyszko (monika.szyszko@opi.org.pl)
Psycholog społeczny. Ukończyła międzywydziałowe interdyscyplinarne studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim w Instytucie Studiów Społecznych im. prof. Roberta Zajonca. Wieloletni pracownik w Katedrze Psychologii Osobowości na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Stypendystka programu ICPSR w Insitute for Social Research na Uniwersytecie Michigan w Ann Arbor. Zafascynowana analizami statystycznymi oraz interdyscyplinarnymi badaniami naukowymi na temat świadomości nielokalnej. Członek The Laszlo Institute of New Paradigm Research. 

Piotr Teisseyre (piotr.teisseyre@opi.org.pl)
Socjolog, absolwent Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim. Entuzjasta wizualizacji danych na mapach i wykresach. Zainteresowany analizą danych i problematyką państwa opiekuńczego. Przez kilka lat związany z organizacjami pozarządowymi. Autor publikacji naukowych oraz jeden z prekursorów dziennikarstwa danych w Polsce. Sekretarz redakcji czasopisma „Stan Rzeczy”. Miłośnik gór, nart, biegania i rowerów.

dr Aldona Tomczyńska (aldona.tomczynska@opi.org.pl)
Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW. Stypendystka na Uniwersytecie Erasmusa w Rotterdamie. Specjalizuje się w ekonomii politycznej stosunków międzynarodowych i polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Prowadzi badania dotyczące efektywności sankcji ekonomicznych i blokad transferu technologii oraz natury przymusu ekonomicznego. Interesują ją polityczne i gospodarcze konsekwencje postępu technologicznego oraz skuteczne formy promocji polskiej nauki.

Łukasz Widła-Domaradzki (lukasz.widla@opi.org.pl)
Statystyk i analityk z blisko dwudziestoletnim stażem. Pracował m.in. w firmach badawczych, firmach zajmujących się ewaluacjami na skalę europejską, w sektorze publicznym, w roli eksperta w licznych projektach badawczych. Biegle posługuje się pakietami statystycznymi, np. SPSS, Stata, Statistica czy SAS oraz specjalistycznym oprogramowaniem do modelowania strukturalnego, m.in. AMOS, SmartPLS. Autor lub współautor kilkunastu książek i artykułów. Prowadził zajęcia w Akademii Leona Koźmińskiego, warsztaty ze stosowania metod ilościowych w ewaluacjach dla słuchaczy studiów podyplomowych oraz szkolenia z wykorzystania pakietu SPSS dla Ministerstwa Obrony Narodowej. Prywatnie miłośnik muzyki współczesnej, wypraw rowerowych, dobrego wina, ciekawych whisky oraz literatury.

Publikacje

Dominiak M., Lipiec K., Ossowski M., Siwek K., Polish technologies on-line, „GL Conference Series”, 10, 2009.

Feldy M., E-konsumentów portret własny, „E-mentor”, 4 (46), 2012.

Feldy M., Innowacyjny konsument w poszukiwaniu informacji o produktach, „Handel Wewnętrzny: Rynek – Przedsiębiorstwo – Konsumpcja – Marketing”, styczeń – luty 2013.

Feldy M., Ryzyko jako element doświadczenia e-konsumentów, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, zeszyt naukowy 117, SGH, Warszawa 2012.

Feldy M., Sklepy internetowe: jak złapać w sieci e-konsumentki i e-konsumentów, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

Feldy M., Socially Responsible Investment: moda czy potrzeba?, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, zeszyt naukowy 84, SGH, Warszawa 2007.

Feldy M., Web 2.0 w służbie e-learningu, Portal Edukacyjny Statystyki Publicznej, 21.09.2009.

Feldy M., Women and Men on Online Shopping, “FIRST Quarterly”, 19, 2012.

Feldy M., Zachowania pozakupowe klientów sklepów internetowych, „Marketing i Rynek”, 11, 2012.

Gryzik A., Knapińska A., Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze nauki, OPI, Warszawa 2012.

Gryzik A., Knapińska A., Tomczyńska A., Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu, OPI, Warszawa 2012.

Gryzik A., Warzybok B., Ocena działalności instytucji badawczych – problemy i wyzwania, „Zeszyty Naukowe Ekonomiczne Problemy Usług”, 93, 2012, 151–176.

Kijeńska I., Działalność innowacyjna jednostek badawczo-rozwojowych uczelni wyższych i instytutów Polskiej Akademii Nauk sektora nauk technicznych, w: Innowacje w rozwoju gospodarki i przedsiębiorstw: siły motoryczne i bariery, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2007.

Kijeńska-Dąbrowska I., The roles of public R&D entities in modern society, in: Innovative Potential in the Dynamic Knowledge-Based Economy, Knowledge and Innovation Institute, Warsaw 2011.

Kijeńska-Dąbrowska I., Współpraca z gospodarką jako jedna z podstawowych funkcji współczesnych szkół wyższych, w: Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2010 roku, INE PAN, Warszawa 2011.

Kijeńska-Dąbrowska I., Sienkiewicz U., Knowledge Creation and Commercialization Activities in Polish Public HEUs in the Area of Technical and Engineering Sciences, „Knowledge Organization Journal”, 40, 2013.

Kijeńska I., Adamowicz E., Kurzydłowski K.J., Barriers in innovation and technology transfer in Poland, Conference Materials of the 5th International Triple Helix Conference“, Turin 2005.

Kijeńska I., Kurzydłowski K.J., Centres of competence and excellence in Poland and their impact on Polish Science (Characteristics of centres of excellence and competence in Poland), in: Transition Economies in the European Research and Innovation Area: New Challenges for the Development and Promotion of their Science and Technology, Warsaw 2005.

Kijeńska-Dąbrowska I., Lipiec K., Rola akademickich ośrodków innowacji w transferze technologii, OPI, Warszawa 2012.

Kościelecki P., Warzybok B., Jak ewaluować i monitorować efekty projektów sektora B+R i szkolnictwa wyższego?, OPI, Warszawa 2011.

Lai L., A new prospective for saving companies intrinsic values, w: Ekonomia i prawo upadłości przedsiębiorstw, SGH, Warszawa 2012.

Lai L., Consumer insolvency in Poland, in: The Reform of International Insolvency Rules at European and National Level, INSOL, 2011.

Lai L., Contribution round table, in: Cross Border Management in the Banking Sector, INSOL, 2011.

Lai L., Domestic rules for cross-border insolvencies outside the EIR Framework in Italy and Poland, in: Substantive Harmonisation and Convergence of Laws in Europe, INSOL, 2012.

Lai L., Research and development system in Spain, in: Innovative Potential in the Dynamic Knowledge-Based Economy, Knowledge and Innovation Institute, Warsaw 2011. 

Lai L., Some thoughts on insolvency mediation in Poland, in: Insolvencies and Groups of Companies, INSOL, 2012.

Młodożeniec M., Knapińska A., Czy wciąż nauka ma męską płeć? Udział kobiet w nauce, „Nauka”, 2, 2013.

Mróz B., Feldy M., Rozwój handlu elektronicznego w Polsce, w: Kłosiewicz-Górecka U., red., Handel wewnętrzny w Polsce 2006–2011, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2011.

Mróz B., Feldy M., Wykorzystanie serwisów Web 2.0 w badaniach marketingowych: możliwości i ograniczenia, w: Mazurek-Łopacińska K., red., Badania marketingowe – nowe wyzwania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.

Mróz B., Feldy M., Zwinny gepard, pstrokata papuga czy przebiegły lis? – implikacje wizerunku emocjonalnego sklepów internetowych dla zachowań konsumenckich, „Handel Wewnętrzny: Rynek – Przedsiębiorstwo – Konsumpcja – Marketing”, wrzesień – październik 2011.

Tomczyńska A., Polityka sankcji ekonomicznych, w: Geoekonomia, Scholar, Warszawa 2012.

Tomczyńska A., Polityka sankcji ekonomicznych Stanów Zjednoczonych Ameryki. Studium przypadku państw rozwijających się, „Gentes et Nationes”, zeszyt 6, 2012.  

Warzybok B., Przykłady zagranicznych instrumentów i kierunków wspierania gron przedsiębiorczości oraz identyfikacja dotychczasowych kierunków wspierania inicjatyw klastrowych, w: Metody ewaluacji polityk wspierania klastrów ze środków strukturalnych, SGH, Warszawa 2008.

Warzybok B., User-Driven Innovation – jako zmiana sposobu myślenia o innowacjach, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, w druku, Poznań 2012.

Wystąpienia konferencyjne

Kijeńska-Dąbrowska I., Knowledge brokers as modern facilitators of research commercialization, 13th Meeting of the German ISKO (International Society for Knowledge Organization), pre-conference to the ISI (International Symposium on Information Science), Potsdam 2013.

Kijeńska-Dąbrowska I., Measuring interdisciplinarity within the bio-related scientific areas, GL15, Fifteenth International Conference on Grey Literature, The Grey Audit: A Field Assessment in Grey Literature, Slovak Centre of Scientific and Technical Information, CVTI SR, poster session, Bratislava 2013.

Kijeńska I., Kurzydłowski K.J., Innovation strategy in Poland under the central planning and during the transition to market economy, 4S-EASST Conference, Paris 2004.

Knapińska A., Kobiety w nauce. Wciąż męski świat, Kobieta w Kulturze/A Woman in Culture, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2013.

Knapińska A., Tomczyńska A., Cechy i kompetencje polskich naukowców jako znaczący czynnik rozwoju innowacyjności, XXIV Konferencja SOOIPP „Finansowanie innowacji i rozwój regionalny", Łódź 2013.

Knapińska A., Kreatywność: szansa dla kobiet w nauce, XV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny „Co po kryzysie?”, Szczecin 2013.

Lai L., Anti insolvency agreements, Ekonomia i Prawo Upadłości Przedsiębiorstw, SGH, Warszawa 2011.

Lai L., New consumer insolvency law in Poland, National Insolvency Laws and the European Insolvency Regulation: Reform Perspectives, INSOL, Mediolan 2011.

Lai L., New function of international insolency law, Private Interest and Public Interest in European Legal Tradition, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2012.

Lai L., Polish and Italian regulation outside the EIR Framework 2011, Annual Academic Conference, INSOL, Wenecja 2011.

Lai L., Rozwiązanie dla restrukturyzacji dużych przedsiębiorstw znajdujących się w kryzysie, Ekonomia i Prawo Upadłości Przedsiębiorstw, Instytut Allerhanda, Warszawa 2010.

Lai L., Some thoughts on insolvency mediation in Poland, Annual Academic Conference, INSOL, Wiedeń 2010.

Lai L., Some thoughts on international insolvency law evolution as a tool for a sustainable economic growth, Public Administration in the XXI Century: Traditions and Innovations, Lomonosov Moscow State University, Moskwa 2011.

Młodożeniec M., Efekt wahadła czy samospełniającego się proroctwa? Wpływ wcześniejszego nastawienia na ocenę aplikacji, Polish IA Summit, Warszawa 2012.

Rószkiewicz M.M., The effectiveness of science policy – increasing research activity of business sector. Analysis based on selected countries, EAIR 35th Annual Forum 2013 „The Impact of Higher Education: Addressing Challenges of the 21st Century”, Erasmus University Rotterdam, Rotterdam 2013.

Rószkiewicz M.M., On the influence of science funding policies on business sector R&D activity, 8th International Conference on Applied Economics „Contemporary Issues in Economy” under the title „Growth Perspectives in Europe?”, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Toruń 2013.

Rószkiewicz M.M., Podejście SEM w analizie danych panelowych na przykładzie zmiennych o polityce naukowo-innowacyjnej, konferencja „Modelowanie danych panelowych: teoria i praktyka”, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2013.

Rószkiewicz M.M., Warzybok B., Efekty uczestnictwa Polski w Programach Ramowych UE, XXIV Konferencja SOOIPP „Finansowanie innowacji i rozwój regionalny”, Łódź 2013.

Maciej Ostaszewski, Analysis of the attitude within academic and research communities toward open science – a quantitative survey, konferencja „Opening Science to meet future challenges”, Warszawa 2014.

powrót