Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki.Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies.

Zamknij informację o cookies
.

Ośrodek  Przetwarzania  Informacji  –  Państwowy  Instytut  Badawczy

Laboratorium Analiz Statystycznych i Ewaluacji

Zespół, publikacje, wystąpienia

dr Marzena Feldy, kierownik laboratorium (marzena.feldy@opi.org.pl)
Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, adiunkt w OPI PIB. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej i Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, a także stypendystką rządu chińskiego w ramach programu EU Window. Doświadczenie badawcze zdobywała m.in. w UNESCAP w Bangkoku, gdzie odbyła staż w dziale statystyki. Interesuje się problematyką zachowań konsumenckich w internecie, co zaowocowało publikacją pt. „Sklepy internetowe”. Wydana nakładem Wolters Kluwer książka zajęła drugie miejsce w konkursie Economicus 2013 „Dziennika Gazety Prawnej”, w kategorii „najlepszy poradnik biznesowo-ekonomiczny”.

dr Jacek Bieliński (jacek.bielinski@opi.org.pl)
Doktor socjologii, adiunkt w Instytucie Socjologii Collegium Civitas, kierownik Centrum Badań i Analiz Collegium Civitas. Specjalizuje się w badaniach wykorzystujących techniki ilościowe; realizował badania akademickie i na potrzeby rynku. Uczestniczył w projektach badawczych dotyczących polityk przeciwdziałania bezrobociu, wartości tzw. pokolenia JPII, elit politycznych powiatów, mowy nienawiści w polskiej sferze publicznej. Aktywnie działa w organizacjach pozarządowych, jest członkiem zarządu Fundacji Wiedza Lokalna oraz współzałożycielem i prezesem Stowarzyszenia Niezależna Inicjatywa Kulturalna.

Marta Magdalena Bojko (marta.bojko@opi.org.pl)
Absolwentka matematyki na Uniwersytecie Warszawskim oraz metod ilościowych w ekonomii i systemów informacyjnych w Szkole Głównej Handlowej. Swoje zainteresowania zawodowe koncentruje wokół szeroko pojętej analizy danych, a w szczególności metod ekonometrycznych i statystycznych. W pracy badawczej interesuje się efektywnością polityki naukowej i innowacyjnej. W wolnych chwilach uprawia wszelkie sporty wodne.

Anna Knapińska (anna.knapinska@opi.org.pl)
Absolwentka programu doktorskiego Katedry Socjologii Collegium Civitas oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Z wykształcenia dziennikarka, przez kilka lat redaktor naczelna miesięcznika „Sprawy Nauki”. Autorka wielu tekstów popularnonaukowych na temat polityki naukowej, współpracy sektora nauki i gospodarki, znaczenia polskich badań. Jej naukowe zainteresowania to przemiany polskiego sektora B+R, udział kobiet w działalności badawczej oraz aktywność naukowa, dydaktyczna i społeczna naukowców w starszym wieku wraz z relacjami mistrz–uczeń.

dr Barbara Kowalczyk (barbara.kowalczyk@opi.org.pl)
Absolwentka Wydziału Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ukończyła Akademię Rozwoju Regionalnego i Ewaluacji w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW. Uczestniczka ponad dwudziestu projektów badawczych i komercyjnych. Autorka bądź współautorka publikacji i artykułów poświęconych innowacyjności, przedsiębiorczości, sektora B+R. Od kilku lat związana z badaniami ewaluacyjnymi, w tym dotyczącymi oceny wstępnej (ex-ante) oraz oceny końcowej (ex-post) programów oraz przedsięwzięć indywidualnych. Prywatnie pasjonatka gór, podróży, zumby i muzyki filmowej.

dr Aldona Tomczyńska (aldona.tomczynska@opi.org.pl)
Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW. Stypendystka na Uniwersytecie Erasmusa w Rotterdamie. Specjalizuje się w ekonomii politycznej stosunków międzynarodowych i polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Prowadzi badania dotyczące efektywności sankcji ekonomicznych i blokad transferu technologii oraz natury przymusu ekonomicznego. Interesują ją polityczne i gospodarcze konsekwencje postępu technologicznego oraz skuteczne formy promocji polskiej nauki.

Paulina Wiktorko (paulina.wiktorko@opi.org.pl)

Marek Bożykowski (marek.bozykowski@opi.org.pl) – ekspert ds. badania losów absolwentów

dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak (agnieszka.chlon-dominczak@opi.org.pl) – ekspert ds. badania losów absolwentów

Marta Czarnocka-Cieciura (marta.czarnocka-cieciura@opi.org.pl) – młodszy specjalista ds. analiz statystycznych

dr hab. Mikołaj Jasiński (mikolaj.jasinski@opi.org.pl) – ekspert ds. badania losów absolwentów

Adam Müller (adam.muller@opi.org.pl) – specjalista ds. analiz statystycznych

Michał Podlewski (michal.podlewski@opi.org.pl) – ekspert ds. badania losów absolwentów

Agata Roguz (agata.roguz@opi.org.pl) – młodszy specjalista ds. analiz statystycznych

dr Tomasz Zając (tomasz.zajac@opi.org.pl) – ekspert ds. badania losów absolwentów

 

Publikacje

Feldy M., Etos nauki a podejście do promocji w nauce, Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych, 2018

Knapińska A., Szyszko M., Równowaga między życiem zawodowym i osobistym wśród młodych naukowców w Polsce, Humanizacja Pracy, 2018

Bieliński J., Tomczyńska A., The Ethos of Science in Contemporary Poland, Minerva, 2018

Kowalczyk B., Znaczenie relacji z klientami w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw hotelarskich, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2018

Tomczyńska A., Weryfikacja teorii na podstawie analizy polityki sankcji ekonomicznych, Badanie polityki zagranicznej państwa, 2018

Feldy M., Kształtowanie działalności komunikacyjnej ośrodków transferu technologii - dobre praktyki z zagranicy, Europa Regionum, 2017

Bojko M. M., Knapińska A., Polish business models of technology transfer centres against foreign leaders. Conlusions of the case studies , Central European Review of Economiscs & Finance, 2017

Nowicki J. J., Tabulate corals across the Frasnian/Famennian boundary: architectural turnover and its possible relation to ancient photosymbiosis, Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 2017

Kowalczyk B., Zróżnicowanie innowacyjności przedsiębiorstw hotelarskich w Polsce - studium empiryczne, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017

Lai L., Evolution of the share capital function, as a tool for overcoming economic turmoil, Central European Review of Economics & Finance, 2017

Lai L., EU Insolvency Regulations: New Tendencies Fostering Entrepreneurship in Europe, Przedsiębiorczość w teorii i badaniach, 2017

Widła-Domaradzki Ł., Co po nowym zarządzaniu publicznym? Prognozowane kierunki przekształceń instytucjonalnych w polskim systemie ochrony zdrowia, Prawo Europejskie w praktyce, 2017

Widła-Domaradzki Ł., Finansowanie niepublicznych szkół wyższych w Polsce i na świecie w kontekście kryzysów ekonomicznego i demograficznego, UNIWERSYTETY, NAUKOWCY, STUDENCI W ZGLOBALIZOWANYM ŚWIECIE. Wybrane zagadnienia, 2017

Widła-Domaradzki Ł., Organizational learning in public administration in Poland. The issue of the politicization and the adminisrative decision-making process, European Administrative Space: Spreading Standards, Building Capacities, 2017

Widła-Domaradzki Ł., Stratified Propensity Score Matching-quasi-eksperymentalny schemat badawczy, wykorzystany na potrzeby ewaluacji wpływu opartej na teorii, w sytuacji braku zmiennej zależnej, Ewaluacja oparta na teorii w złożonym otoczeniu społeczno-ekonomicznym, 2017

Bojko M.M., Gdy polityka naukowa osiąga swój cel - wysoka aktywność firm na rynku badań a rola państwa w finansowaniu nauki, Systemy publicznego finansowania nauki w ujęciu międzynarodowym, 2016

Feldy M., Publiczne finansowanie projektów badawczych w Polsce – jaki ma wizerunek i co z tego wynika?, Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych, 2016

Feldy M., Czy kultura ma znaczenie? Systemy finansowania nauki w kontekście kulturowym, Systemy publicznego finansowania nauki w ujęciu międzynarodowym, 2016

Knapińska A., Soft power czy relikt przeszłości? Publiczne finansowanie humanistyki w Stanach Zjednoczonych Ameryki i Wielkiej Brytanii, Systemy publicznego finansowania nauki w ujęciu międzynarodowym, 2016

Kowalczyk B., Nordycki model publicznego finansowania nauki - w kierunku doskonałości naukowej, Systemy publicznego finansowania nauki w ujęciu międzynarodowym, 2016

Lai L., Public Policies in the Science Field and the “divide et impera” Issue, Horyzonty Polityki, 2016

Lai L., Innovation policies and SMEs development, Entrepreneurship: Antecedents and Effects, 2016

Lai L., Main and ancillary proceedings in the light of the EU Insolvency Regulation 1346/2000 on international insolvency law and innovative companies, Entrepreneurship: Antecedents and Effects, 2016

Ostaszewski M., W stronę standaryzacji ewaluacji badań naukowych - przykład Wielkiej Brytanii i Niemiec, Systemy publicznego finansowania nauki w ujęciu międzynarodowym, 2016

Tomczyńska A., Typologia i ewolucja publicznych systemów finansowania nauki, Systemy publicznego finansowania nauki w ujęciu międzynarodowym, 2016

Tomczyńska A., Wprowadzenie. Problematyka finansowania nauki, Systemy publicznego finansowania nauki w ujęciu międzynarodowym, 2016

Feldy M., Komunikacja naukowców z przedsiębiorstwami: różnice w sposobach upowszechniania wyników badań przez kobiety i mężczyzn, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2015

Feldy M., Strona internetowa jako narzędzie komunikacji w instytucjach naukowych, Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych, 2015

Knapińska A., Kobiety w STEM. Niewidzialne asystentki i przełomowe odkrywczynie, Kobiety niepokorne. Reformatorki - buntowniczki - rewolucjonistki, 2015

Lai L., State Law and New Policies for Funding of Science, Law and Forensic Science, 2015

Młodożeniec M., Kijeńska-Dąbrowska I., Business-Oriented Research Professionals - Empirical Results for Academics' Interdisciplinarity and Their Collaboration with Enterprises, OPTIMUM Studia Ekonomiczne, 2015

Rószkiewicz M.M., Wskaźniki innowacyjności gospodarek narodowych, Innowacje - ocena w ujeciu mikro, mezo i makro, 2015

Widła-Domaradzki Ł., The Use of Conjoint Method for Assessing the Relevance of Railway Investments - Zastosowanie metody Conjoint do analizy trafności inwestycji kolejowych, Transport Problems, 2015

Feldy M., Czynniki powodzenia w procesach komercjalizacji wiedzy – aspekt relacyjny i komunikacyjny, Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych, 2014

Feldy M., Działania komunikacyjne naukowców a współpraca z MSP w regionie, Przedsiębiorczość i Zarzadzanie, 2014

Feldy M., Komunikacja naukowców z przedsiębiorstwami: pozyskiwanie partnerów do współpracy B+R, Marketing i Rynek, 2014

Feldy M., Marketing osobisty naukowców: ekstrawagancja czy konieczność?, Dokonania młodych naukowców, 2014

Feldy M., Problematyka i metoda badania, Naukowiec w relacjach z biznesem. Uwarunkowania transferu wiedzy w Polsce, 2014

Feldy M., Rószkiewicz M.M., Współpraca naukowców z MŚP i dużymi przedsiębiorstwami, Naukowiec w relacjach z biznesem. Uwarunkowania transferu wiedzy w Polsce, 2014

Knapińska A., Rószkiewicz M.M., Tomczyńska A., Stosowanie nowoczesnych mechanizmów transferu wiedzy, Naukowiec w relacjach z biznesem. Uwarunkowania transferu wiedzy w Polsce, 2014

Knapińska A., Tomczyńska A., Bariery transferu wiedzy w Polsce, Naukowiec w relacjach z biznesem. Uwarunkowania transferu wiedzy w Polsce, 2014

Lai L., Measures for Saving Companies Intrinsic Value. The Spanish and Italian Experience, Law and Forensic Science, 2014

Ostaszewski M., Warzybok B., Transfer wiedzy. Przegląd teorii i praktyk, Naukowiec w relacjach z biznesem. Uwarunkowania transferu wiedzy w Polsce, 2014

Ostaszewski M., Rekomendowane kierunki badań w Polsce 2014, Naukowiec w relacjach z biznesem. Uwarunkowania transferu wiedzy w Polsce, 2014

Ostaszewski M., Open academic community in Poland: New scholarly communication models during the transformation period, GREY AUDIT: A FIELD ASSESSMENT IN GREY LITERATURE, 2014

Rószkiewicz M.M., Characteristics of the Global Innovation Process Based on Short Time Series Analysis, 6th Győr Symposium and 3rd Hungarian‐Polish and 1st Hungarian‐Romanian Joint Conference on Computational Intelligence, 2014

Rószkiewicz M.M., On the Influence of Science Funding Policies on Business Sector R&D Activity, Equilibrium Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 2014

Rószkiewicz M.M., Warzybok B., Podejmowanie współpracy naukowców z przedsiębiorstwami, Naukowiec w relacjach z biznesem. Uwarunkowania transferu wiedzy w Polsce, 2014

Rószkiewicz M.M., Warzybok B., The role of Framework Programmes in commercialisation and innovation growth shown through research results – evaluation research of the Polish effects, Innovations and Knowledge Commercialization. Cooperative Resources, Integrated Science and Business, 2014

Tomczyńska A., Realizm ofensywny Johna J. Mearsheimera a hegemonia Stanów Zjednoczonych Ameryki po zimnej wojnie, Teoria realizmu w stosunkach międzynarodowych, 2014

Warzybok B., Zaangażowanie użytkowników w proces innowacyjny przedsiębiorstw – istota koncepcji User-Driven Innovation, Dokonania młodych naukowców, 2014

Feldy M., Innowacyjny konsument w poszukiwaniu informacji o produktach, „Handel Wewnętrzny: Rynek – Przedsiębiorstwo – Konsumpcja – Marketing”, styczeń – luty 2013

Kijeńska-Dąbrowska I., Sienkiewicz U., Knowledge Creation and Commercialization Activities in Polish Public HEUs in the Area of Technical and Engineering Sciences, „Knowledge Organization Journal”, 40, 2013

Młodożeniec M., Knapińska A., Czy wciąż nauka ma męską płeć? Udział kobiet w nauce, „Nauka”, 2, 2013

Feldy M., E-konsumentów portret własny, E-mentor, 4 (46), 2012

Feldy M., Ryzyko jako element doświadczenia e-konsumentów, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, zeszyt naukowy 117, SGH, Warszawa 2012

Feldy M., Sklepy internetowe: jak złapać w sieci e-konsumentki i e-konsumentów, Wolters Kluwer, Warszawa 2012

Feldy M., Women and Men on Online Shopping, “FIRST Quarterly”, 19, 2012

Feldy M., Zachowania pozakupowe klientów sklepów internetowych, „Marketing i Rynek”, 11, 2012

Gryzik A., Knapińska A., Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze nauki, OPI, Warszawa 2012

Gryzik A., Knapińska A., Tomczyńska A., Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu, OPI, Warszawa 2012

Gryzik A., Warzybok B., Ocena działalności instytucji badawczych – problemy i wyzwania, „Zeszyty Naukowe Ekonomiczne Problemy Usług”, 93, 2012, 151–176.

Kijeńska-Dąbrowska I., Lipiec K., Rola akademickich ośrodków innowacji w transferze technologii, OPI, Warszawa 2012

Lai L., A new prospective for saving companies intrinsic values, w: Ekonomia i prawo upadłości przedsiębiorstw, SGH, Warszawa 2012

Lai L., Domestic rules for cross-border insolvencies outside the EIR Framework in Italy and Poland, in: Substantive Harmonisation and Convergence of Laws in Europe, INSOL, 2012

Lai L., Some thoughts on insolvency mediation in Poland, in: Insolvencies and Groups of Companies, INSOL, 2012

Tomczyńska A., Polityka sankcji ekonomicznych, w: Geoekonomia, Scholar, Warszawa 2012

Tomczyńska A., Polityka sankcji ekonomicznych Stanów Zjednoczonych Ameryki. Studium przypadku państw rozwijających się, „Gentes et Nationes”, zeszyt 6, 2012  

Warzybok B., User-Driven Innovation – jako zmiana sposobu myślenia o innowacjach, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2012

Kijeńska-Dąbrowska I., The roles of public R&D entities in modern society, in: Innovative Potential in the Dynamic Knowledge-Based Economy, Knowledge and Innovation Institute, Warsaw 2011

Kijeńska-Dąbrowska I., Współpraca z gospodarką jako jedna z podstawowych funkcji współczesnych szkół wyższych, w: Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2010 roku, INE PAN, Warszawa 2011

Kościelecki P., Warzybok B., Jak ewaluować i monitorować efekty projektów sektora B+R i szkolnictwa wyższego?, OPI, Warszawa 2011

Lai L., Research and development system in Spain, in: Innovative Potential in the Dynamic Knowledge-Based Economy, Knowledge and Innovation Institute, Warsaw 2011

Lai L., Consumer insolvency in Poland, in: The Reform of International Insolvency Rules at European and National Level, INSOL, 2011

Lai L., Contribution round table, in: Cross Border Management in the Banking Sector, INSOL, 2011

Mróz B., Feldy M., Rozwój handlu elektronicznego w Polsce, w: Kłosiewicz-Górecka U., red., Handel wewnętrzny w Polsce 2006–2011, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2011

Mróz B., Feldy M., Zwinny gepard, pstrokata papuga czy przebiegły lis? – implikacje wizerunku emocjonalnego sklepów internetowych dla zachowań konsumenckich, „Handel Wewnętrzny: Rynek – Przedsiębiorstwo – Konsumpcja – Marketing”, wrzesień – październik 2011

Mróz B., Feldy M., Wykorzystanie serwisów Web 2.0 w badaniach marketingowych: możliwości i ograniczenia, w: Mazurek-Łopacińska K., red., Badania marketingowe – nowe wyzwania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010

Dominiak M., Lipiec K., Ossowski M., Siwek K., Polish technologies on-line, GL Conference Series, 10, 2009

Feldy M., Web 2.0 w służbie e-learningu, Portal Edukacyjny Statystyki Publicznej, 21.09.2009

Warzybok B., Przykłady zagranicznych instrumentów i kierunków wspierania gron przedsiębiorczości oraz identyfikacja dotychczasowych kierunków wspierania inicjatyw klastrowych, w: Metody ewaluacji polityk wspierania klastrów ze środków strukturalnych, SGH, Warszawa 2008

Feldy M., Socially Responsible Investment: moda czy potrzeba?, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, zeszyt naukowy 84, SGH, Warszawa 2007

Kijeńska I., Działalność innowacyjna jednostek badawczo-rozwojowych uczelni wyższych i instytutów Polskiej Akademii Nauk sektora nauk technicznych, w: Innowacje w rozwoju gospodarki i przedsiębiorstw: siły motoryczne i bariery, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2007

Kijeńska I., Adamowicz E., Kurzydłowski K.J., Barriers in innovation and technology transfer in Poland, Conference Materials of the 5th International Triple Helix Conference“, Turin 2005

Kijeńska I., Kurzydłowski K.J., Centres of competence and excellence in Poland and their impact on Polish Science (Characteristics of centres of excellence and competence in Poland), in: Transition Economies in the European Research and Innovation Area: New Challenges for the Development and Promotion of their Science and Technology, Warsaw 2005

Wystąpienia konferencyjne

Kijeńska-Dąbrowska I., Knowledge brokers as modern facilitators of research commercialization, 13th Meeting of the German ISKO (International Society for Knowledge Organization), pre-conference to the ISI (International Symposium on Information Science), Potsdam 2013

Kijeńska-Dąbrowska I., Measuring interdisciplinarity within the bio-related scientific areas, GL15, Fifteenth International Conference on Grey Literature, The Grey Audit: A Field Assessment in Grey Literature, Slovak Centre of Scientific and Technical Information, CVTI SR, poster session, Bratislava 2013

Kijeńska I., Kurzydłowski K.J., Innovation strategy in Poland under the central planning and during the transition to market economy, 4S-EASST Conference, Paris 2004.

Knapińska A., Kobiety w nauce. Wciąż męski świat, Kobieta w Kulturze/A Woman in Culture, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2013

Knapińska A., Tomczyńska A., Cechy i kompetencje polskich naukowców jako znaczący czynnik rozwoju innowacyjności, XXIV Konferencja SOOIPP „Finansowanie innowacji i rozwój regionalny", Łódź 2013

Knapińska A., Kreatywność: szansa dla kobiet w nauce, XV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny „Co po kryzysie?”, Szczecin 2013

Lai L., Anti insolvency agreements, Ekonomia i Prawo Upadłości Przedsiębiorstw, SGH, Warszawa 2011

Lai L., New consumer insolvency law in Poland, National Insolvency Laws and the European Insolvency Regulation: Reform Perspectives, INSOL, Mediolan 2011

Lai L., New function of international insolency law, Private Interest and Public Interest in European Legal Tradition, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2012

Lai L., Polish and Italian regulation outside the EIR Framework 2011, Annual Academic Conference, INSOL, Wenecja 2011

Lai L., Rozwiązanie dla restrukturyzacji dużych przedsiębiorstw znajdujących się w kryzysie, Ekonomia i Prawo Upadłości Przedsiębiorstw, Instytut Allerhanda, Warszawa 2010

Lai L., Some thoughts on insolvency mediation in Poland, Annual Academic Conference, INSOL, Wiedeń 2010

Lai L., Some thoughts on international insolvency law evolution as a tool for a sustainable economic growth, Public Administration in the XXI Century: Traditions and Innovations, Lomonosov Moscow State University, Moskwa 2011

Młodożeniec M., Efekt wahadła czy samospełniającego się proroctwa? Wpływ wcześniejszego nastawienia na ocenę aplikacji, Polish IA Summit, Warszawa 2012

Rószkiewicz M.M., The effectiveness of science policy – increasing research activity of business sector. Analysis based on selected countries, EAIR 35th Annual Forum 2013 „The Impact of Higher Education: Addressing Challenges of the 21st Century”, Erasmus University Rotterdam, Rotterdam 2013

Rószkiewicz M.M., On the influence of science funding policies on business sector R&D activity, 8th International Conference on Applied Economics „Contemporary Issues in Economy” under the title „Growth Perspectives in Europe?”, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Toruń 2013

Rószkiewicz M.M., Podejście SEM w analizie danych panelowych na przykładzie zmiennych o polityce naukowo-innowacyjnej, konferencja „Modelowanie danych panelowych: teoria i praktyka”, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2013

Rószkiewicz M.M., Warzybok B., Efekty uczestnictwa Polski w Programach Ramowych UE, XXIV Konferencja SOOIPP „Finansowanie innowacji i rozwój regionalny”, Łódź 2013

Maciej Ostaszewski, Analysis of the attitude within academic and research communities toward open science – a quantitative survey, konferencja „Opening Science to meet future challenges”, Warszawa 2014

powrót