Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki.Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies.

Zamknij informację o cookies
.

Ośrodek  Przetwarzania  Informacji  –  Państwowy  Instytut  Badawczy

Laboratorium Analiz Statystycznych i Ewaluacji

Zespół, publikacje, wystąpienia

dr Marzena Feldy, kierownik laboratorium (marzena.feldy@opi.org.pl)
Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, adiunkt w OPI PIB. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej i Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, a także stypendystką rządu chińskiego w ramach programu EU Window. Doświadczenie badawcze zdobywała m.in. w UNESCAP w Bangkoku, gdzie odbyła staż w dziale statystyki. Interesuje się problematyką zachowań konsumenckich w internecie, co zaowocowało publikacją pt. „Sklepy internetowe”. Wydana nakładem Wolters Kluwer książka zajęła drugie miejsce w konkursie Economicus 2013 „Dziennika Gazety Prawnej”, w kategorii „najlepszy poradnik biznesowo-ekonomiczny”.

dr Jacek Bieliński (jacek.bielinski@opi.org.pl)
Doktor socjologii, adiunkt w Instytucie Socjologii Collegium Civitas, kierownik Centrum Badań i Analiz Collegium Civitas. Specjalizuje się w badaniach wykorzystujących techniki ilościowe; realizował badania akademickie i na potrzeby rynku. Uczestniczył w projektach badawczych dotyczących polityk przeciwdziałania bezrobociu, wartości tzw. pokolenia JPII, elit politycznych powiatów, mowy nienawiści w polskiej sferze publicznej. Aktywnie działa w organizacjach pozarządowych, jest członkiem zarządu Fundacji Wiedza Lokalna oraz współzałożycielem i prezesem Stowarzyszenia Niezależna Inicjatywa Kulturalna.

Marta Magdalena Bojko (marta.bojko@opi.org.pl)
Absolwentka matematyki na Uniwersytecie Warszawskim oraz metod ilościowych w ekonomii i systemów informacyjnych w Szkole Głównej Handlowej. Swoje zainteresowania zawodowe koncentruje wokół szeroko pojętej analizy danych, a w szczególności metod ekonometrycznych i statystycznych. W pracy badawczej interesuje się efektywnością polityki naukowej i innowacyjnej. W wolnych chwilach uprawia wszelkie sporty wodne.

Paweł Chabros (pawel.chabros@opi.org.pl)

Anna Knapińska (anna.knapinska@opi.org.pl)
Absolwentka programu doktorskiego Katedry Socjologii Collegium Civitas oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Z wykształcenia dziennikarka, przez kilka lat redaktor naczelna miesięcznika „Sprawy Nauki”. Autorka wielu tekstów popularnonaukowych na temat polityki naukowej, współpracy sektora nauki i gospodarki, znaczenia polskich badań. Jej naukowe zainteresowania to przemiany polskiego sektora B+R, udział kobiet w działalności badawczej oraz aktywność naukowa, dydaktyczna i społeczna naukowców w starszym wieku wraz z relacjami mistrz–uczeń.

dr Barbara Kowalczyk (barbara.kowalczyk@opi.org.pl)
Absolwentka Wydziału Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ukończyła Akademię Rozwoju Regionalnego i Ewaluacji w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW. Uczestniczka ponad dwudziestu projektów badawczych i komercyjnych. Autorka bądź współautorka publikacji i artykułów poświęconych innowacyjności, przedsiębiorczości, sektora B+R. Od kilku lat związana z badaniami ewaluacyjnymi, w tym dotyczącymi oceny wstępnej (ex-ante) oraz oceny końcowej (ex-post) programów oraz przedsięwzięć indywidualnych. Prywatnie pasjonatka gór, podróży, zumby i muzyki filmowej.

Jakub Nowicki (jakub.nowicki@opi.org.pl)

Monika Joanna Szyszko (monika.szyszko@opi.org.pl)
Psycholog społeczny. Ukończyła międzywydziałowe interdyscyplinarne studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim w Instytucie Studiów Społecznych im. prof. Roberta Zajonca. Wieloletni pracownik w Katedrze Psychologii Osobowości na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Stypendystka programu ICPSR w Insitute for Social Research na Uniwersytecie Michigan w Ann Arbor. Zafascynowana analizami statystycznymi oraz interdyscyplinarnymi badaniami naukowymi na temat świadomości nielokalnej. Członek The Laszlo Institute of New Paradigm Research. 

Piotr Teisseyre (piotr.teisseyre@opi.org.pl)
Socjolog, absolwent Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim. Entuzjasta wizualizacji danych na mapach i wykresach. Zainteresowany analizą danych i problematyką państwa opiekuńczego. Przez kilka lat związany z organizacjami pozarządowymi. Autor publikacji naukowych oraz jeden z prekursorów dziennikarstwa danych w Polsce. Sekretarz redakcji czasopisma „Stan Rzeczy”. Miłośnik gór, nart, biegania i rowerów.

dr Aldona Tomczyńska (aldona.tomczynska@opi.org.pl)
Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW. Stypendystka na Uniwersytecie Erasmusa w Rotterdamie. Specjalizuje się w ekonomii politycznej stosunków międzynarodowych i polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Prowadzi badania dotyczące efektywności sankcji ekonomicznych i blokad transferu technologii oraz natury przymusu ekonomicznego. Interesują ją polityczne i gospodarcze konsekwencje postępu technologicznego oraz skuteczne formy promocji polskiej nauki.

Paulina Wiktorko (paulina.wiktorko@opi.org.pl)

Publikacje

Bojko M.M., Feldy M., Kowalczyk B., Knapińska A., Polish business models of technology transfer centres against foreign leaders. Conlusions of the case studies, Central European Review of Economiscs & Finance, 2017.

Feldy M., Kształtowanie działalności komunikacyjnej ośrodków transferu technologii - dobre praktyki z zagranicy, Europa Regionum, 2017.

Kowalczyk B., Zróżnicowanie innowacyjności przedsiębiorstw hotelarskich w Polsce - studium empiryczne, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017.

Lai L., Evolution of the share capital function, as a tool for overcoming economic turmoil, Central European Review of Economics & Finance, 2017.

Lai L., EU Insolvency Regulations: New Tendencies Fostering Entrepreneurship in Europe, Przedsiębiorczość w teorii i badaniach, 2017.

Nowicki J.J., Tabulate corals across the Frasnian/Famennian boundary: architectural turnover and its possible relation to ancient photosymbiosis, Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 2017.

Widła-Domaradzki Ł., Co po nowym zarządzaniu publicznym? Prognozowane kierunki przekształceń instytucjonalnych w polskim systemie ochrony zdrowia, Prawo Europejskie w praktyce, 2017.

Widła-Domaradzki Ł., Finansowanie niepublicznych szkół wyższych w Polsce i na świecie w kontekście kryzysów ekonomicznego i demograficznego, UNIWERSYTETY, NAUKOWCY, STUDENCI W ZGLOBALIZOWANYM ŚWIECIE. Wybrane zagadnienia, 2017.

Widła-Domaradzki Ł., Organizational learning in public administration in Poland. The issue of the politicization and the adminisrative decision-making process, European Administrative Space: Spreading Standards, Building Capacities, 2017.

Widła-Domaradzki Ł., Stratified Propensity Score Matching-quasi-eksperymentalny schemat badawczy, wykorzystany na potrzeby ewaluacji wpływu opartej na teorii, w sytuacji braku zmiennej zależnej, Ewaluacja oparta na teorii w złożonym otoczeniu społeczno-ekonomicznym, 2017.

Bojko M.M., Gdy polityka naukowa osiąga swój cel - wysoka aktywność firm na rynku badań a rola państwa w finansowaniu nauki, Systemy publicznego finansowania nauki w ujęciu międzynarodowym, 2016.

Feldy M., Publiczne finansowanie projektów badawczych w Polsce – jaki ma wizerunek i co z tego wynika?, Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych, 2016.

Feldy M., Czy kultura ma znaczenie? Systemy finansowania nauki w kontekście kulturowym, Systemy publicznego finansowania nauki w ujęciu międzynarodowym, 2016.

Knapińska A., Soft power czy relikt przeszłości? Publiczne finansowanie humanistyki w Stanach Zjednoczonych Ameryki i Wielkiej Brytanii, Systemy publicznego finansowania nauki w ujęciu międzynarodowym, 2016.

Kowalczyk B., Nordycki model publicznego finansowania nauki - w kierunku doskonałości naukowej, Systemy publicznego finansowania nauki w ujęciu międzynarodowym, 2016.

Lai L., Public Policies in the Science Field and the “divide et impera” Issue, Horyzonty Polityki, 2016.

Lai L., Innovation policies and SMEs development, Entrepreneurship: Antecedents and Effects, 2016.

Lai L., Main and ancillary proceedings in the light of the EU Insolvency Regulation 1346/2000 on international insolvency law and innovative companies, Entrepreneurship: Antecedents and Effects, 2016.

Ostaszewski M., W stronę standaryzacji ewaluacji badań naukowych - przykład Wielkiej Brytanii i Niemiec, Systemy publicznego finansowania nauki w ujęciu międzynarodowym, 2016.

Tomczyńska A., Typologia i ewolucja publicznych systemów finansowania nauki, Systemy publicznego finansowania nauki w ujęciu międzynarodowym, 2016.

Tomczyńska A., Wprowadzenie. Problematyka finansowania nauki, Systemy publicznego finansowania nauki w ujęciu międzynarodowym, 2016.

Feldy M., Komunikacja naukowców z przedsiębiorstwami: różnice w sposobach upowszechniania wyników badań przez kobiety i mężczyzn, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2015.

Feldy M., Strona internetowa jako narzędzie komunikacji w instytucjach naukowych, Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych, 2015.

Knapińska A., Kobiety w STEM. Niewidzialne asystentki i przełomowe odkrywczynie, Kobiety niepokorne. Reformatorki - buntowniczki - rewolucjonistki, 2015.

Lai L., State Law and New Policies for Funding of Science, Law and Forensic Science, 2015.

Młodożeniec M., Kijeńska-Dąbrowska I., Business-Oriented Research Professionals - Empirical Results for Academics' Interdisciplinarity and Their Collaboration with Enterprises, OPTIMUM Studia Ekonomiczne, 2015.

Rószkiewicz M.M., Wskaźniki innowacyjności gospodarek narodowych, Innowacje - ocena w ujeciu mikro, mezo i makro, 2015.

Widła-Domaradzki Ł., The Use of Conjoint Method for Assessing the Relevance of Railway Investments - Zastosowanie metody Conjoint do analizy trafności inwestycji kolejowych, Transport Problems, 2015.

Feldy M., Czynniki powodzenia w procesach komercjalizacji wiedzy – aspekt relacyjny i komunikacyjny, Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych, 2014.

Feldy M., Działania komunikacyjne naukowców a współpraca z MSP w regionie, Przedsiębiorczość i Zarzadzanie, 2014.

Feldy M., Komunikacja naukowców z przedsiębiorstwami: pozyskiwanie partnerów do współpracy B+R, Marketing i Rynek, 2014.

Feldy M., Marketing osobisty naukowców: ekstrawagancja czy konieczność?, Dokonania młodych naukowców, 2014.

Feldy M., Problematyka i metoda badania, Naukowiec w relacjach z biznesem. Uwarunkowania transferu wiedzy w Polsce, 2014.

Feldy M., Rószkiewicz M.M., Współpraca naukowców z MŚP i dużymi przedsiębiorstwami, Naukowiec w relacjach z biznesem. Uwarunkowania transferu wiedzy w Polsce, 2014.

Knapińska A., Rószkiewicz M.M., Tomczyńska A., Stosowanie nowoczesnych mechanizmów transferu wiedzy, Naukowiec w relacjach z biznesem. Uwarunkowania transferu wiedzy w Polsce, 2014.

Knapińska A., Tomczyńska A., Bariery transferu wiedzy w Polsce, Naukowiec w relacjach z biznesem. Uwarunkowania transferu wiedzy w Polsce, 2014.

Lai L., Measures for Saving Companies Intrinsic Value. The Spanish and Italian Experience, Law and Forensic Science, 2014.

Ostaszewski M., Warzybok B., Transfer wiedzy. Przegląd teorii i praktyk, Naukowiec w relacjach z biznesem. Uwarunkowania transferu wiedzy w Polsce, 2014.

Ostaszewski M., Rekomendowane kierunki badań w Polsce 2014, Naukowiec w relacjach z biznesem. Uwarunkowania transferu wiedzy w Polsce, 2014.

Ostaszewski M., Open academic community in Poland: New scholarly communication models during the transformation period, GREY AUDIT: A FIELD ASSESSMENT IN GREY LITERATURE, 2014.

Rószkiewicz M.M., Characteristics of the Global Innovation Process Based on Short Time Series Analysis, 6th Győr Symposium and 3rd Hungarian‐Polish and 1st Hungarian‐Romanian Joint Conference on Computational Intelligence, 2014.

Rószkiewicz M.M., On the Influence of Science Funding Policies on Business Sector R&D Activity, Equilibrium Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 2014.

Rószkiewicz M.M., Warzybok B., Podejmowanie współpracy naukowców z przedsiębiorstwami, Naukowiec w relacjach z biznesem. Uwarunkowania transferu wiedzy w Polsce, 2014.

Rószkiewicz M.M., Warzybok B., The role of Framework Programmes in commercialisation and innovation growth shown through research results – evaluation research of the Polish effects, Innovations and Knowledge Commercialization. Cooperative Resources, Integrated Science and Business, 2014.

Tomczyńska A., Realizm ofensywny Johna J. Mearsheimera a hegemonia Stanów Zjednoczonych Ameryki po zimnej wojnie, Teoria realizmu w stosunkach międzynarodowych, 2014.

Warzybok B., Zaangażowanie użytkowników w proces innowacyjny przedsiębiorstw – istota koncepcji User-Driven Innovation, Dokonania młodych naukowców, 2014.

Feldy M., Innowacyjny konsument w poszukiwaniu informacji o produktach, „Handel Wewnętrzny: Rynek – Przedsiębiorstwo – Konsumpcja – Marketing”, styczeń – luty 2013.

Kijeńska-Dąbrowska I., Sienkiewicz U., Knowledge Creation and Commercialization Activities in Polish Public HEUs in the Area of Technical and Engineering Sciences, „Knowledge Organization Journal”, 40, 2013.

Młodożeniec M., Knapińska A., Czy wciąż nauka ma męską płeć? Udział kobiet w nauce, „Nauka”, 2, 2013.

Feldy M., E-konsumentów portret własny, E-mentor, 4 (46), 2012.

Feldy M., Ryzyko jako element doświadczenia e-konsumentów, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, zeszyt naukowy 117, SGH, Warszawa 2012.

Feldy M., Sklepy internetowe: jak złapać w sieci e-konsumentki i e-konsumentów, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

Feldy M., Women and Men on Online Shopping, “FIRST Quarterly”, 19, 2012.

Feldy M., Zachowania pozakupowe klientów sklepów internetowych, „Marketing i Rynek”, 11, 2012.

Gryzik A., Knapińska A., Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze nauki, OPI, Warszawa 2012.

Gryzik A., Knapińska A., Tomczyńska A., Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu, OPI, Warszawa 2012.

Gryzik A., Warzybok B., Ocena działalności instytucji badawczych – problemy i wyzwania, „Zeszyty Naukowe Ekonomiczne Problemy Usług”, 93, 2012, 151–176.

Kijeńska-Dąbrowska I., Lipiec K., Rola akademickich ośrodków innowacji w transferze technologii, OPI, Warszawa 2012.

Lai L., A new prospective for saving companies intrinsic values, w: Ekonomia i prawo upadłości przedsiębiorstw, SGH, Warszawa 2012.

Lai L., Domestic rules for cross-border insolvencies outside the EIR Framework in Italy and Poland, in: Substantive Harmonisation and Convergence of Laws in Europe, INSOL, 2012.

Lai L., Some thoughts on insolvency mediation in Poland, in: Insolvencies and Groups of Companies, INSOL, 2012.

Tomczyńska A., Polityka sankcji ekonomicznych, w: Geoekonomia, Scholar, Warszawa 2012.

Tomczyńska A., Polityka sankcji ekonomicznych Stanów Zjednoczonych Ameryki. Studium przypadku państw rozwijających się, „Gentes et Nationes”, zeszyt 6, 2012.  

Warzybok B., User-Driven Innovation – jako zmiana sposobu myślenia o innowacjach, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2012.

Kijeńska-Dąbrowska I., The roles of public R&D entities in modern society, in: Innovative Potential in the Dynamic Knowledge-Based Economy, Knowledge and Innovation Institute, Warsaw 2011.

Kijeńska-Dąbrowska I., Współpraca z gospodarką jako jedna z podstawowych funkcji współczesnych szkół wyższych, w: Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2010 roku, INE PAN, Warszawa 2011.

Kościelecki P., Warzybok B., Jak ewaluować i monitorować efekty projektów sektora B+R i szkolnictwa wyższego?, OPI, Warszawa 2011.

Lai L., Research and development system in Spain, in: Innovative Potential in the Dynamic Knowledge-Based Economy, Knowledge and Innovation Institute, Warsaw 2011. 

Lai L., Consumer insolvency in Poland, in: The Reform of International Insolvency Rules at European and National Level, INSOL, 2011.

Lai L., Contribution round table, in: Cross Border Management in the Banking Sector, INSOL, 2011.

Mróz B., Feldy M., Rozwój handlu elektronicznego w Polsce, w: Kłosiewicz-Górecka U., red., Handel wewnętrzny w Polsce 2006–2011, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2011.

Mróz B., Feldy M., Zwinny gepard, pstrokata papuga czy przebiegły lis? – implikacje wizerunku emocjonalnego sklepów internetowych dla zachowań konsumenckich, „Handel Wewnętrzny: Rynek – Przedsiębiorstwo – Konsumpcja – Marketing”, wrzesień – październik 2011.

Mróz B., Feldy M., Wykorzystanie serwisów Web 2.0 w badaniach marketingowych: możliwości i ograniczenia, w: Mazurek-Łopacińska K., red., Badania marketingowe – nowe wyzwania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.

Dominiak M., Lipiec K., Ossowski M., Siwek K., Polish technologies on-line, GL Conference Series, 10, 2009.

Feldy M., Web 2.0 w służbie e-learningu, Portal Edukacyjny Statystyki Publicznej, 21.09.2009.

Warzybok B., Przykłady zagranicznych instrumentów i kierunków wspierania gron przedsiębiorczości oraz identyfikacja dotychczasowych kierunków wspierania inicjatyw klastrowych, w: Metody ewaluacji polityk wspierania klastrów ze środków strukturalnych, SGH, Warszawa 2008.

Feldy M., Socially Responsible Investment: moda czy potrzeba?, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, zeszyt naukowy 84, SGH, Warszawa 2007.

Kijeńska I., Działalność innowacyjna jednostek badawczo-rozwojowych uczelni wyższych i instytutów Polskiej Akademii Nauk sektora nauk technicznych, w: Innowacje w rozwoju gospodarki i przedsiębiorstw: siły motoryczne i bariery, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2007.

Kijeńska I., Adamowicz E., Kurzydłowski K.J., Barriers in innovation and technology transfer in Poland, Conference Materials of the 5th International Triple Helix Conference“, Turin 2005.

Kijeńska I., Kurzydłowski K.J., Centres of competence and excellence in Poland and their impact on Polish Science (Characteristics of centres of excellence and competence in Poland), in: Transition Economies in the European Research and Innovation Area: New Challenges for the Development and Promotion of their Science and Technology, Warsaw 2005.

Wystąpienia konferencyjne

Kijeńska-Dąbrowska I., Knowledge brokers as modern facilitators of research commercialization, 13th Meeting of the German ISKO (International Society for Knowledge Organization), pre-conference to the ISI (International Symposium on Information Science), Potsdam 2013.

Kijeńska-Dąbrowska I., Measuring interdisciplinarity within the bio-related scientific areas, GL15, Fifteenth International Conference on Grey Literature, The Grey Audit: A Field Assessment in Grey Literature, Slovak Centre of Scientific and Technical Information, CVTI SR, poster session, Bratislava 2013.

Kijeńska I., Kurzydłowski K.J., Innovation strategy in Poland under the central planning and during the transition to market economy, 4S-EASST Conference, Paris 2004.

Knapińska A., Kobiety w nauce. Wciąż męski świat, Kobieta w Kulturze/A Woman in Culture, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2013.

Knapińska A., Tomczyńska A., Cechy i kompetencje polskich naukowców jako znaczący czynnik rozwoju innowacyjności, XXIV Konferencja SOOIPP „Finansowanie innowacji i rozwój regionalny", Łódź 2013.

Knapińska A., Kreatywność: szansa dla kobiet w nauce, XV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny „Co po kryzysie?”, Szczecin 2013.

Lai L., Anti insolvency agreements, Ekonomia i Prawo Upadłości Przedsiębiorstw, SGH, Warszawa 2011.

Lai L., New consumer insolvency law in Poland, National Insolvency Laws and the European Insolvency Regulation: Reform Perspectives, INSOL, Mediolan 2011.

Lai L., New function of international insolency law, Private Interest and Public Interest in European Legal Tradition, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2012.

Lai L., Polish and Italian regulation outside the EIR Framework 2011, Annual Academic Conference, INSOL, Wenecja 2011.

Lai L., Rozwiązanie dla restrukturyzacji dużych przedsiębiorstw znajdujących się w kryzysie, Ekonomia i Prawo Upadłości Przedsiębiorstw, Instytut Allerhanda, Warszawa 2010.

Lai L., Some thoughts on insolvency mediation in Poland, Annual Academic Conference, INSOL, Wiedeń 2010.

Lai L., Some thoughts on international insolvency law evolution as a tool for a sustainable economic growth, Public Administration in the XXI Century: Traditions and Innovations, Lomonosov Moscow State University, Moskwa 2011.

Młodożeniec M., Efekt wahadła czy samospełniającego się proroctwa? Wpływ wcześniejszego nastawienia na ocenę aplikacji, Polish IA Summit, Warszawa 2012.

Rószkiewicz M.M., The effectiveness of science policy – increasing research activity of business sector. Analysis based on selected countries, EAIR 35th Annual Forum 2013 „The Impact of Higher Education: Addressing Challenges of the 21st Century”, Erasmus University Rotterdam, Rotterdam 2013.

Rószkiewicz M.M., On the influence of science funding policies on business sector R&D activity, 8th International Conference on Applied Economics „Contemporary Issues in Economy” under the title „Growth Perspectives in Europe?”, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Toruń 2013.

Rószkiewicz M.M., Podejście SEM w analizie danych panelowych na przykładzie zmiennych o polityce naukowo-innowacyjnej, konferencja „Modelowanie danych panelowych: teoria i praktyka”, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2013.

Rószkiewicz M.M., Warzybok B., Efekty uczestnictwa Polski w Programach Ramowych UE, XXIV Konferencja SOOIPP „Finansowanie innowacji i rozwój regionalny”, Łódź 2013.

Maciej Ostaszewski, Analysis of the attitude within academic and research communities toward open science – a quantitative survey, konferencja „Opening Science to meet future challenges”, Warszawa 2014.

powrót