Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki.Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies.

Zamknij informację o cookies
.

Ośrodek  Przetwarzania  Informacji  –  Państwowy  Instytut  Badawczy

Analizy statystyczne i ewaluacja

Transfer technologii: między nauką a biznesem

Rozwój ekonomiczny krajów i regionów w coraz większym stopniu opiera się na wynikach badań naukowych. Ośrodki transferu technologii odgrywają więc ogromną rolę jako wsparcie w przepływie wiedzy między badaczami a przedsiębiorcami. A jak wygląda sytuacja w naszym kraju? Czy centra innowacji i przedsiębiorczości rzeczywiście są pomocne w tworzeniu przewag konkurencyjnych?

Aby znaleźć odpowiedź na te pytania, w projekcie OPI przeprowadzono wieloaspektową analizę działalności ośrodków transferu technologii (OTT) w Polsce na tle międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem komercjalizacji wyników prac badawczych, która dokonuje się za ich pośrednictwem. 

W pierwszym etapie badacze przyjrzeli się funkcjonowaniu ośrodków przy uczelniach publicznych, a także porównali uzyskane dane z wynikami badań europejskich. Uwzględnili zatem zarówno uwarunkowania na poziomie systemowym, jak i szczegółowe rozwiązania przyjęte w poszczególnych OTT. Badanie objęło obszar całego kraju – respondenci pochodzili z przyuczelnianych ośrodków, czyli jednostek doradczych i informacyjnych pomagających przedsiębiorcom w szybkim zapoznaniu się z ofertą naukowo-badawczą instytucji, zorientowanych na wspieranie transferu technologii i wszystkich towarzyszących mu zadań oraz asystowanie całemu procesowi. Przeprowadzono także wywiady telefoniczne (CATI) z przedsiębiorcami reprezentującymi sekcję C PKD (przetwórstwo przemysłowe) oraz zorganizowano panel ekspertów.

Efektem prac było stworzenie wstępnego modelu agentowego pozwalającego na wyciąganie wniosków jakościowych, pokazujących główne mechanizmy, określający głównych aktorów, wyodrębniający główne czynniki, od których zależy efektywność transferu technologii i sprawdzający zasady modelowania. Narzędzie powstałe w ramach projektu może służyć do mierzenia skutków innowacji i efektywności transferu technologii. Dodatkowym zastosowaniem modelu mogą być wskazówki dotyczące mierników procesu innowacji. Model umożliwia zbudowanie modelu realistycznego, pozwalającego na wnioskowanie ilościowe w przyszłości.

W projekcie powstało opracowanie prezentujące wybrane opisy funkcjonowania ośrodków transferu technologii w Polsce i na świecie – ośrodki w Oksfordzie i Cambridge, Zurychu, Oulu i Espoo, Walencji, MIT Technology Licencing Office, Office of Technology Licensing Stanford University, University of Maryland, a także Instytut Nauki i Techniki w Meksyku i Państwowy Instytut Technologii Przemysłowej w Buenos Aires; przedstawiono również kompleksowo przykład Izraela oraz przykłady polskich ośrodków transferu technologii, które mimo przyjętych odmiennych rozwiązań prawno-organizacyjnych odnoszą sukcesy. 

Przygotowano dwie publikacje:

Zorganizowano także dwie konferencje: Komercjalizacja wyników badań naukowych a ośrodki transferu technologii oraz Jak polskie przedsiębiorstwa korzystają z wiedzy naukowców? Wyzwania dla ośrodków transferu technologii

 

Tytuł projektu: Analiza działalności ośrodków transferu technologii

Wykonawca: Laboratorium Analiz Statystycznych i Ewaluacji

Udział UE: subprojekt 2.4 projektu systemowego „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami”, w ramach priorytetu I, działania 1.1, poddziałania 1.1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013

powrót