Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki.Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies.

Zamknij informację o cookies
.

Ośrodek  Przetwarzania  Informacji  –  Państwowy  Instytut  Badawczy

Systemy informatyczne

POL-on, czyli wszystko o polskim szkolnictwie wyższym

Najważniejsze zadanie projektu polega na stworzeniu globalnej bazy danych o jednostkach naukowych i polskiej nauce. Powstanie system informacji o szkolnictwie wyższym w naszym kraju.

Do lutego 2013 roku zebrano dane ponad 110 tysięcy pracowników naukowych i ponad 1,1 mln studentów. Dotychczas uruchomiono następujące moduły tematyczne: 

 • administracja systemem (np. zarządzanie słownikami, zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami, zabezpieczenie dostępu do danych w systemie);
 • jednostki (np. rejestr instytucji szkolnictwa wyższego i jednostek naukowych, wdrożone systemy jakości);
 • rejestr uczelni niepublicznych;
 • kierunki studiów (np. definicje kierunków, uprawnienia do prowadzenia kierunku dla instytucji);
 • studenci (np. sprawozdanie o liczbie kandydatów i przyjętych na studia stacjonarne i niestacjonarne, punkty ECTS, informacje o pomocy materialnej);
 • pracownicy naukowi (np. dane o stopniach i tytułach naukowych, pełnione na uczelni funkcje, minima kadrowe);
 • pomoc materialna (np. informacje o nieprawidłowościach, raporty analityczne pomocy materialnej);
 • sprawozdania finansowe (np. sprawozdania z działalności, plany rzeczowo-finansowe);
 • moduły analityczne (np. raporty kandydatów i przyjętych na studia, raporty z działalności uczelni, raporty statystyczne);
 • doktor/doktor habilitowany (np. ewidencja zawiadomień o nadaniu stopni);
 • system wyborczy Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów (np. narzędzia administracyjne, narzędzia naboru kandydatów);
 • działania upowszechniające naukę (np. konferencje naukowe, nagrody i wyróżnienia).
 

Tytuł projektu: POL-on. System informacji o szkolnictwie wyższym

Strona www: http://polon.nauka.gov.pl

Wykonawca: Laboratorium Inteligentnych Systemów Informatycznych

Partnerzy: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (lider), Uniwersytet Warszawski, Index Copernicus SA

Udział UE: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

powrót