Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki.Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies.

Zamknij informację o cookies
.

Ośrodek  Przetwarzania  Informacji  –  Państwowy  Instytut  Badawczy

Polsko-Norweski Fundusz Badań Naukowych

Beneficjenci Polsko-Norweskiego Fundusz Badań Naukowych 2007-2012

Działanie 1: Projekty badawcze

 1. Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie - Ustanowienie infrastruktury dla badania zdrowia populacji Polski. Wartość - 1 643 317 Euro.

 2. Gdański Uniwersytet Medyczny - Nowe biomarkery oceny ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych u chorych z nadciśnieniem tętniczym w Europie Północnej (CARE NORTH). Wartość - 872 461 Euro.

 3. Główny Instytut Górnictwa - Badania wpływu podwyższonej naturalnej promieniotwórczości na człowieka oraz środowisko naturalne. Wartość - 1 336 222 Euro.

 4. Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk - Białko AlkB i jego eukariotyczne homologi – rola w naprawie DNA i możliwa rola w etiologii nowotworów oraz jako cel w terapii przeciwnowotworowej. Wartość - 750 000 Euro.

 5. Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego - Aberrant synaptycznej plastyczności w padaczce. Wartość - 1 700 000 Euro.

 6. Instytut Chemii i Techniki Jądrowej - Wpływ Nanomateriałów na Zdrowie Człowieka: Wnioski z badań in vitro i na modelach zwierzęcych. Wartość - 1 200 000 Euro.

 7. Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk - Stworzenie platformy do poszukiwania związków działających na układy serotonergiczny lub glutamatergiczny jako potencjalnych leków przeciwdepresyjnych lub przeciw lękowych. Wartość - 1640324 Euro.

 8. Instytut Medycyny Pracy im prof. dra Jerzego Nofera w Łodzi – 1. Badanie zależności między pracą nocną, metabolizmem melatoniny i czynnikami ryzyka raka piersi wśród pielęgniarek. Wartość - 600 000 Euro. 2. Prenatalna i postnatalna ekspozycja na dym tytoniowy, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, metale ciężkie a ryzyko występowania alergii i infekcji układu oddechowego oraz wpływ na rozwój psycho-motoryczny dzieci. Wartość - 950 000 Euro.

 9. Instytut Ochrony Środowiska - Rozwój i walidacja metod zintegrowanej oceny stanu ekologicznego rzek i jezior na potrzeby planów gospodarowania wodami w dorzeczu. Wartość - 1 250 000 Euro.

 10. Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk – 1. Reakcja ekosystemu morskiego i lądowego na zmiany klimatyczne w Arktyce – związki między ficzycznym środowiskiem, bioróżnorodnością zooplanktonu i populacją morskich ptaków. Wartość - 1 600 000 Euro. 2. Arktyczny Klimat i Środowisko Mórz Nordyckich i Rejonu Spitsbergen – Grenlandia (AWAKE). Wartość - 1438292 Euro.

 11. Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej - Badania przesiewowe w poszukiwaniu nowych funkcji białek endocytarnych i autofagicznych w regulacji ekspresji genów i wzrostu komórek oraz w procesie nowotworzeni. Wartość -  672 571 Euro.

 12. Politechnika Śląska w Gliwicach1. Ciągłe technologie produkcji komponentów żywności i farmaceutyków z surowców odnawialnych w nanostrukturalnych mikroreaktorach. Przykładowe rozwiązania syntezy kwasu glukonowego i naturalnych związków zapachowych. Wartość - 900 000 Euro. 2. Badania rozwojowe wysokosprawnych ziębiarek i pomp ciepła małej mocy na proekologiczny czynnik chłodniczy R744, wykorzystujących dwufazowe strumienice w celu odzyskania strat dławienia. Wartość - 1 300 000 Euro.

 13. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - Fitoremediacja zanieczyszczeń powietrza jako narzędzie redukcji ryzyka zdrowia ludzkiego. Wartość - 950 000 Euro.

 14. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Jakość życia społeczeństwa uwarunkowana dobrym słyszeniem i zrozumiałością mowy. Wartość - 378 000 Euro.

 15. Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum - Ochrona przed zwyrodnieniem układu nerwowego: rola peptydów endogennych, L-argininy i kwasów tłuszczowych jako potencjalnych czynników modulujących czynność mitochondriów, zwiększających żywotność mózgu poddanego działaniu bodźców stresowych. Wartość - 850 000 Euro.

 16. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Opracowanie indeksów jakości gleb dla naturalnych siedlisk leśnych nizin i wyżyn Polski i ich zastosowanie w gospodarce leśnej. Wartość - 455 537 Euro.

 17. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - System informacji środowiskowo-przestrzennej jako podstawa do zrównoważonego gospodarowania ekosystemem Zalewu Wiślanego (VISLA). Wartość - 450 000 Euro.

 18. Uniwersytet Wrocławski - Translokacja fibroblastycznych czynników wzrostu 1 i 2 do cytozolu i jądra. Wartość - 1 797 978 Euro.

 19. Warszawski Uniwersytet Medyczny - Opieka medyczna i ocena kliniczna wyników leczenia pacjentów z miastenią i stwardnieniem zanikowym bocznym: porównanie pomiędzy Polska i Norwegią. Wartość - 180 000 Euro.       

 Działanie 2: Warsztaty i seminaria

 1. Akademia Medyczna w Łodzi - Społeczne odwzorowanie dostępu do opieki zdrowotnej w Polsce i Norwegii z perspektywy podstawowej opieki zdrowotnej. Wartość - 19 800 Euro

 2. Instytut Badawczy Leśnictwa - Międzynarodowa Konferencja "Las i Woda". Wartość - 19 800 Euro.

 3. Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego - Polsko-Norweskie Warsztaty Neuroinformatyczne. Wartość - 20 000 Euro.

 4. Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk - Warsztaty na temat jakości i wartości odżywczej ekologicznego mleka i mięsa. Wartość - 20 000 Euro.

 5. Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego - Ekologiczne innowacje w obszarze gospodarki odpadami - szansa dla rozwoju regionalnego. Wartość - 20 000 Euro.

 6. Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza - Ocena jakości ekosystemów wodnych za pomocą akustyki. Wartość-  20 000 Euro.

 7. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB w Puławach - Strategie ograniczanie emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa. Wartość - 17 900 Euro.

 8. Fundacja im. Tomka Byry Ekologia i Sztuka - Gender i opieka w reformie systemu opieki zdrowotnej. Perspektywa pielęgniarek i położnych. Wartość - 11 409 Euro.

 9. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Krajobrazy kulturowe dolin rzek górskich i podgórskich. Wartość - 20 000 euro.

 10. Uniwersytet Warszawski - Seminarium naukowe dotyczące korzyści z efektywnej wielofunkcyjnej gospodarki leśnej,. Wartość - 18 000 Euro.

 11. Politechnika Gdańska – Zaawansowane Technologie Środowiskowe, Monitoring i Wpływ na Społeczeństwo. Wartość - 18 000 Euro. „Wybrane problemy w zarządzaniu ryzykiem środowiskowym i nowe zagrożenia. Wartość” - 20 000 Euro.

 12. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Informacyjnych - Międzynarodowe Seminarium o Informatyce Społecznej. Wartość - 17 550 Euro.

 13. Polsko-norweskie seminarium i warsztat, Politechnika Warszawska - Prawne i ekonomiczne zagadnienia otwartych platform mobilnych. Wartość - 16 677 Euro.

 14. Politechnika Śląska - Systemy informatyczne w badaniach geologicznych. Wartość - 18 000 Euro.

 15. Politechnika Warszawska1. Polsko-Norweskie seminarium i warsztat na temat otwartych platform dla terminali mobilnych. Wartość - 18 990 Euro”. 2. Ochrona środowiska poprzez rozwój systemów upowszechniania wiedzy i informacji. Wartość - 19 700 Euro. 3. Ewaluacja potencjału rozwojowego i użytkowego platform mobilnych. Polsko-norweskie seminarium i warsztat. Wartość - 16 992 Euro.

 16. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - Wpływ ekologicznych metod uprawy na jakość produkowanych warzyw. Wartość - 17 910 Euro.

 17. Warszawski Uniwersytet Medyczny - Psychologiczne czynniki sprzyjające zdrowiu u pacjentów kardiologicznych - opracowanie projektu badań polsko-norweskich. Wartość - 16 650 Euro.

 

powrót