Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki.Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies.

Zamknij informację o cookies
.

Ośrodek  Przetwarzania  Informacji  –  Państwowy  Instytut  Badawczy

Wydawnictwo

Ewaluacja udziału polskich zespołów badawczych w 6. Programie Ramowym

red. Paweł Kościelecki, Klara Sołtan-Kościelecka

Publikacja przedstawia wyniki badania, które miało ocenić efektywność finansową, odpowiedniość, skuteczność i użyteczność udziału polskich grup naukowych w 6. Programie Ramowym UE.

Strukturę raportu przygotowano z myślą o efektywnym wykorzystaniu dostępnych danych dotyczących wykorzystania środków z 6. PR przez jednostki naukowe w Polsce. Rozpoczyna się od streszczenia wykonawczego, w którym przedstawiono najważniejsze dla badania spostrzeżenia, konkluzje i rekomendacje. Następnie zamieszczono informacje o 6. Programie Ramowym, w tym zagadnienia formalne związane z wdrażaniem Programu, porównanie z programami poprzednimi, omówienie podziału na priorytety i działania etc.

Autorzy przybliżyli metody ewaluacji oraz wszystkie kryteria, pytania badawcze, dobór metod, a także podstawowe założenia i ryzyka, które wystąpiły podczas pracy zespołu ewaluacyjnego. Kolejne rozdziały dotyczą poszczególnych kryteriów ewaluacji. Jako pierwszą badano odpowiedniość, w tym zwłaszcza trafność priorytetów i instrumentów z punktu widzenia programu i beneficjentów. Drugie kryterium to użyteczność, czyli stopień zaspokojenia potrzeb potencjalnych klientów, a trzecie – skuteczność realizacji 6. PR, rozumianą jako sprawność wdrażania projektów oraz działań wspierających. Właściwą miarą skuteczności jest ocena stopnia osiągania celów Programu oraz celów określonych przez beneficjentów. Ostatnie kryterium to efektywność finansowa.

Zwieńczeniem pracy są rekomendacje wynikające z przeprowadzonych analiz oraz przedstawionych wniosków i konkluzji, dotyczące okresu programowania 2007–2013.

 

Załączniki:powrót