Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki.Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies.

Zamknij informację o cookies
.

Ośrodek  Przetwarzania  Informacji  –  Państwowy  Instytut  Badawczy

Wydawnictwo

Komercjalizacja wyników badań naukowych a ośrodki transferu technologii

Publikacja stanowi zbiór artykułów dotyczących zagadnienia komercjalizacji wyników badań naukowych. Przygotowali je – w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez OPI – młodzi naukowcy: prawnicy, ekonomiści, socjolodzy, politolodzy.

Autorzy podejmują takie tematy, jak:  

  • efekty zewnętrzne w funkcjonowaniu parków technologicznych – omówienie przemian w funkcjonowaniu parków oraz ich znaczenia dla regionów, przedstawienie modelowych rozwiązań (Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Chiny, Hiszpania) oraz zidentyfikowanie najważniejszych czynników sukcesu;
  • klastry jako pośrednik w przepływie wiedzy do mikroprzedsiębiorstw – zaprezentowanie najmniejszych firm jako odbiorców wiedzy i gwaranta jej rozpowszechniania, opis doświadczeń inicjatywy klastrowej z Leszna: współpracy mikroprzedsiębiorstw z branży poligraficzno-reklamowej z Centralnym Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Poligraficznego;
  • umowy wdrożeniowe jako instrument komercjalizacji osiągnięć naukowych – przybliżenie problematyki umów, których celem jest wdrożenie wyników badań naukowych do działalności konkretnj firmy oraz trudności związanych z brakiem szczegółowych uregulowań w polskim prawie (równowaga kontraktowa, zasady odpowiedzialności wykonawcy umowy etc.);
  • venture capital jako pośrednie ogniwo finansowego przeniesienia wyników badań naukowych na rynek technologii – analiza form inwestowania w najbardziej innowacyjne i ryzykowne projekty, ukazanie korzyści wynikających z zastosowania tego rozwiązania w świecie nauki, przedstawienie etapów inwestowania oraz procesu inwestycyjnego;
  • audyt technologiczny jako narzędzie wspierania procesu transferu technologii – nakreślenie, na przykładzie firm z regionu kujawsko-pomorskiego, możliwości stymulowania działań proinnowacyjnych w działalności centrów transferu technologii za pomocą audytu technologicznego;
  • centra transferu technologii a polskie publiczne prawo konkurencji – próba oceny, czy ośrodki zajmujące się przepływem technologii mogą być traktowane jak przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów oraz czy możliwe jest stosowanie do nich przepisów publicznego prawa konkurencji dotyczących porozumień o transferze technologii.

Publikacja jest jednym z produktów projektu Analiza działalności ośrodków transferu technologii (zarządzanie oraz komercjalizacja B+R) zrealizowanego przez część zespołu Laboratorium Analiz Statystycznych i Ewaluacji.

Publikację współfinansowała Unia Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Załączniki:powrót