Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki.Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies.

Zamknij informację o cookies
.

Ośrodek  Przetwarzania  Informacji  –  Państwowy  Instytut  Badawczy

Uruchomiliśmy trzecią odsłonę ELA

Konferencja inaugurująca trzecią odsłonę portalu ELA - na zdjęciu minister Jarosław Gowin

8 czerwca 2018 roku zaprezentowana została trzecia edycja systemu ELA. To ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych dostępny pod adresem ela.nauka.gov.pl. Stworzyli go eksperci z naszego Instytutu, na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Analizy losów absolwentów studiów są optymistyczne - sytuacja absolwentów studiów II stopnia z 2014 roku na rynku pracy systematycznie się poprawia. Poziom bezrobocia wśród nich wprawdzie rośnie w ciągu kilku pierwszych miesięcy po uzyskaniu dyplomu, ale potem zaczyna systematycznie spadać. Jednocześnie obserwujemy systematyczny wzrost zarobków: o ile w pierwszym roku po ukończeniu studiów przeciętne wynagrodzenie absolwentów studiów II stopnia z roku 2014 wynosiło 2591 zł, to w drugim roku było to już 3096 zł, a w trzecim – 3538 zł. Przy tym ich zarobki rosną szybciej niż przeciętne zarobki w ich miejscu zamieszkania.

Tego rodzaju informacje można uzyskać dzięki działającemu już od trzech lat systemowi ELA. 

System ELA to  metodologia wypracowana przez badaczy z Uniwersytetu Warszawskiego i Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego oraz dane pochodzące z rejestrów systemu POL-on i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – dzięki temu połączeniu możemy się dowiedzieć jak faktycznie absolwenci studiów wyższych radzą sobie na rynku pracy.

W ramach systemu ELA przygotowywane są automatycznie raporty (dla poszczególnych kierunków studiów, uczelni albo dla całego kraju), które dotyczą wynagrodzeń absolwentów, czasu poszukiwania pracy i bezrobocia, pokazują związki pomiędzy pracą i dalszymi studiami, a także porównania kierunków studiów. W systemie dostępnych jest w tym roku ponad 120 tys. raportów  – przewodników po blisko 28 tys. kierunków ukończonych w ciągu trzech ostatnich lat przez absolwentów 390 uczelni.

Ważną nowością w trzeciej edycji jest sposób prezentacji wyników. Przygotowane zostały  infografiki, które w przystępny sposób prezentują najważniejsze informacje dotyczące losów absolwentów, w tym zarobków i ich aktywności, także w wolnym czasie. Infografiki pokazują, jak wygląda sytuacja absolwentów poszczególnych obszarów i dziedzin kształcenia na poziomie całego kraju, a także w poszczególnych uczelniach.

System ELA co roku obejmuje nowe roczniki absolwentów. W tym roku w badanej zbiorowości znalazły się osoby, które ukończyły studia wyższe w latach 2014-2016 - łącznie badaniem zostało objętych ponad 1,1 mln absolwentów. Co roku wydłuża się okres obserwacji. Obecnie możliwe jest przeanalizowanie nawet trzech lat historii zawodowej absolwentów z 2014 roku (docelowo zaplanowano monitorowanie losów przez  pięć lat po studiach).

Zdecydowana większość absolwentów studiów I stopnia kontynuuje naukę na studiach II stopnia. Oznacza to, że wielu z nich nie decyduje się na wejście na rynek pracy po uzyskaniu dyplomu licencjackiego, ale dopiero po kolejnych dwóch latach, gdy kończą studia magisterskie. Ma to odzwierciedlenie w wartościach wskaźników bezrobocia – w trzecim roku po studiach widoczny jest wzrost poziomu bezrobocia wśród absolwentów studiów I stopnia. Można się jednak spodziewać, że będzie ono w przyszłości spadać - tak, jak ma to miejsce w przypadku absolwentów studiów II stopnia.

Wynagrodzenia absolwentów studiów I stopnia również rosną szybciej niż przeciętne zarobki w ich miejscu zamieszkania. Oznacza to, że choć start absolwentów na rynku pracy bywa trudny, to z czasem ich sytuacja wyraźnie się poprawia, a co więcej – poprawia się szybciej niż ich „sąsiadom” – mieszkańcom ich powiatów zamieszkania.

ELA pozwala także na wyciągniecie interesujących wniosków dotyczących karier po studiach z różnych obszarów. Na tle ogółu absolwentów najlepiej wypadają osoby, które ukończyły kierunki techniczne. Wyraźnie rzadziej są bezrobotne i osiągają wyższe zarobki. Wbrew rozpowszechnionym obawom absolwenci kierunków należących do obszaru nauk społecznych nie wypadają źle w porównaniu do ogółu absolwentów. Zaskoczeniem może być fakt, że radzą sobie oni na rynku pracy lepiej niż absolwenci nauk przyrodniczych.

System ELA będzie wciąż rozwijany. W najbliższych latach rosnąć będzie liczba badanych, w miarę jak badanie będzie obejmować kolejne roczniki absolwentów. ELA jest przygotowywana do wejścia w życie Konstytucji dla nauki i będzie wspierać procesy towarzyszące jej wdrażaniu. Planuje się też rozszerzenie zakresu informacji zbieranych w ramach systemu ELA o przeszłość zawodową absolwentów i monitorowanie aktywności zawodowej w trakcie studiów tak, aby móc jeszcze dokładniej badać zależności pomiędzy edukacją na poziomie wyższym a rynkiem pracy. Dodatkowo planowane jest prowadzenie monitoringu losów zawodowych doktorantów i osób ze stopniem doktora, a w przyszłości również monitorowanie losów zawodowych absolwentów szkół doktorskich. 

ELA została przygotowana przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) na zlecenie MNiSW. OPI PIB jest interdyscyplinarnym instytutem badawczym podlejącym MNiSW, prowadzącym badania w obszarze informatyki. OPI PIB tworzy systemy informatyczne dla nauki i szkolnictwa wyższego.

 

Galeria:


  • Powiększ zdjęcie:
  • Powiększ zdjęcie:
  • Powiększ zdjęcie:
  • Powiększ zdjęcie:
  • Powiększ zdjęcie:
  • Powiększ zdjęcie:
  • Powiększ zdjęcie: