Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki.Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies.

Zamknij informację o cookies
.

Ośrodek  Przetwarzania  Informacji  –  Państwowy  Instytut  Badawczy

Ranking najpopularniejszych kierunków studiów

W minionym roku akademickim (2018/2019) najwięcej kandydatów na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie ubiegało się o przyjęcie na kierunek lekarski (ponad 56 tys.), informatykę (ponad 55 tys.), zarządzanie (ponad 41 tys.) oraz psychologię (ponad 30 tys.). To trendy utrzymujące się od 2016 roku.

Najwięcej zaś spośród chętnych zostało przyjętych na informatykę (ponad 20 tys., czyli 1 osoba na 3 ubiegające się), zarządzanie (ponad 18 tys., czyli prawie co drugi ubiegający się) i pedagogikę (ponad 12 tys., czyli co drugi kandydat). Jeśli chodzi o studia drugiego stopnia to najwięcej kandydatów chciało studiować zarządzanie (ponad 20 tys.), pedagogikę (ponad 12 tys.) oraz finanse i rachunkowość (ponad 9 tys. chętnych). Popyt ten skorelował się pozytywnie z ofertą uczelni, bo właśnie na te kierunki studiów drugiego stopnia przyjęto największą liczbę chętnych (zarządzanie – ponad 14 tys. osób, pedagogika – ponad 10 tys., finanse i rachunkowość – ponad 6 tys.).

Od strony podażowej ranking najczęściej prowadzonych przez uczelnie kierunków na studiach pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich otwiera pedagogika, i to zarówno o profilu ogólnoakademickim, jak i praktycznym[1] (132 kierunki ogólnoakademickie i 129 praktycznych). Zaraz za nią wśród kierunków ogólnoakademickich plasują się zarządzanie (113 oferowanych przez uczelnie kierunków), informatyka (99), administracja (85) i ekonomia (81), zaś wśród kierunków praktycznych – fizjoterapia (120), zarządzanie (95), administracja (84), pielęgniarstwo (83), informatyka (79). Widać wyraźnie, że wiele kierunków o profilu akademickim, które znajdują się w czołówce najczęściej prowadzonych kierunków na studiach pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich, ma swoje odpowiedniki wśród kierunków praktycznych (np. pedagogika, zarządzanie, informatyka, administracja). Wśród najczęściej prowadzonych kierunków o profilu akademickim na studiach drugiego stopnia liderem jest również pedagogika, a w czołówce znalazły się także inne kierunki z obszaru nauk społecznych (zarządzanie, ekonomia). Wśród kierunków o profilu praktycznym często prowadzone są też kierunki z obszarów nauk medycznych i nauk o zdrowiu (pielęgniarstwo, fizjoterapia).

Na studiach pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich kierunki o tendencji wzrostowej, czyli takie, które w roku akademickim 2018/2019 przyjęły więcej studentów niż w roku akademickim 2017/2018 to: logistyka, psychologia, kierunek lekarski i pielęgniarstwo. Na przeciwnym biegunie znalazły się ekonomia, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz mechanika i budowa maszyn, które w tym samym czasie zmniejszyły liczbę przyjętych.

Na studiach pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich największa konkurencja była na aktorstwie. O jedno miejsce na tym kierunku rywalizowało aż 28 kandydatów. Tak duża liczba chętnych na jedno miejsce wynika z faktu, że jest to kierunek oferujący rocznie stosunkowo niewiele miejsc dla studentów, bo jedynie 156. Generalnie najwięcej kandydatów w przeliczeniu na jedno miejsce ubiegało się o przyjęcie na te kierunki, które oferowały kandydatom stosunkowo niewielką liczbę miejsc. Wyjątkiem jest kierunek lekarsko-dentystyczny, który mimo wyjątkowo dużej liczby oferowanych miejsc (aż 1 222) cieszył się zainteresowaniem kandydatów znacznie przekraczającym ofertę uczelni (aż 14 706 kandydatów na studia). Z kolei kandydaci na studia drugiego stopnia, podobnie jak w latach ubiegłych, spotykali się ze znacznie mniejszą konkurencją niż kandydaci na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie. W roku akademickim 2018/2019 największym zainteresowaniem cieszyły się kierunki anglojęzyczne – innovation management (ponad 9 kandydatów na jedno miejsce), product&process management (8), financial engineering (ponad 5) oraz international relations (5).

Kandydaci na studentów, którzy byli laureatami olimpiad wybierali podobnie jak ich koledzy nieolimpijczycy – najczęściej właśnie kierunki z czołówki najpopularniejszych, w szczególności informatykę i prawo. Olimpijczycy stawiają jednak przede wszystkim na kierunki interdyscyplinarne – stanowią aż połowę studentów rozpoczynających kształcenie w toku indywidualnych studiów międzyobszarowych w obszarach nauk humanistycznych i nauk społecznych oraz indywidualnych studiów informatyczno-matematycznych. Olimpijczykiem jest także co czwarty student inżynierii i analizy danych.  

Dane pochodzą z systemu POL-on (stan na 19.03.2019) i zostały opracowane przez specjalistów z Laboratorium Analiz Statystycznych i Ewaluacji Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego.

[1] Profil ogólnoakademicki realizowany jest przy założeniu, że ponad połowę programu studiów, określonego w punktach ECTS, stanowią zajęcia służące zdobywaniu przez studenta pogłębionej wiedzy. Natomiast profil praktyczny realizowany jest przy założeniu, że na ponad połowę programu studiów, określonego w punktach ECTS, składają się zajęcia praktyczne prowadzone między innymi przez osoby posiadające doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią.

Zdjęcie: iStock by Getty Images