Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki.Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies.

Zamknij informację o cookies
.

Ośrodek  Przetwarzania  Informacji  –  Państwowy  Instytut  Badawczy

Polskie laboratoria w sieci

Na zdjęciu widać kobietę oglądającą próbkę przez mikroskop.

Projekt zrealizują cztery jednostki naukowe: Politechnika Wrocławska, która jest liderem tego projektu oraz Politechnika Białostocka, Politechnika Rzeszowska i Wojskowa Akademia Techniczna, a także jednostka naukowobadawcza - Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. To wiodące ośrodki o różnych specjalizacjach w dziedzinie kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Ich infrastruktura badawcza, potencjał naukowy i doświadczenie, umożliwiają badania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) zaawansowanych urządzeń i systemów: wojskowych, lotniczych, morskich, telekomunikacyjnych, teleinformatycznych, elektroenergetycznych, powszechnego użytku i odgromowych.

Konsorcjum EMC-LabNet postawilo sobie za cel uzupełnienie i rozbudowę infrastruktury badawczej wszystkich konsorcjantów oraz utworzenie strategicznej i unikatowej w skali kraju i Unii Europejskiej sieci wyspecjalizowanych laboratoriów EMC. Sieci te mają stanowić komplementarne i kluczowe zaplecze dla zaawansowanych badań naukowych, prac rozwojowych i badań certyfikacyjnych, prowadzonych na rzecz poprawy funkcjonowania i konkurencyjności polskiej gospodarki, zwiększenia bezpieczeństwa państwa, ochrony środowiska naturalnego, ludzi i urządzeń technicznych przed promieniowaniem elektromagnetycznym.

Powstanie unikatowa w skali kraju sieć laboratoriów EMC, środki finansowe zostaną ukierunkowane na rozwój unikatowej infrastruktury badawczej, umożliwiającej testowanie specjalistycznych i innowacyjnych urządzeń elektronicznych na etapie opracowywania ich prototypów lub certyfikacji gotowych produktów. W sieci wytwarzane mają też być zaburzenia elektromagnetyczne (m.in. symulowanie wyładowań atmosferycznych) i oceniana skuteczność opracowywanych zabezpieczeń, chroniących urządzenia i systemy przed takimi zjawiskami oraz przed niezamierzonym ulotem informacji.

Umowa na dofinansowanie projektu pn.„Polska Sieć Laboratoriów EMC (EMC-LabNet)” została podpisana 31 lipca 2018 roku, w ramach Konkursu nr 1 w działaniu 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki Programu Inteligentny Rozwój. 

Koszty całkowite projektu: 61 111 888,90 zł

Koszty kwalifikowane: 50 000 000,00 zł

Dofinansowanie: 40 000 000,00 zł

 
 

powrót