Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki.Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies.

Zamknij informację o cookies
.

Ośrodek  Przetwarzania  Informacji  –  Państwowy  Instytut  Badawczy

Już trzeci raz uczestniczymy w przygotowaniu rankingu uczelni i wydziałów ekonomicznych

laureaci i kapituła rankingu, fot. Artur Traczyk, OPI PIB

Rzeczpospolita po raz trzeci ogłosiła ranking uczelni i wydziałów ekonomicznych. Nasz instytut również w tym roku był partnerem merytorycznym tego wydarzenia.

Najlepszą uczelnią ekonomiczną ponownie jest Szkoła Główna Handlowa, drugie miejsce także się nie zmieniło i należy do Akademii Leona Koźmińskiego. Na trzecim stopniu podium znalazł się Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

W przypadku wydziałów, najlepszy w tym roku okazał się Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Drugie miejsce przypadło Wydziałowi Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, a trzecie Wydziałowi Nauk Stosowanych Akademii WSB z Dąbrowy Górniczej.

W rankingu oceniono wszystkie publiczne uczelnie ekonomiczne oraz uczelnie niepubliczne z uprawnieniami do habilitacji w naukach ekonomicznych lub uprawnieniami do prowadzenia studiów III stopnia w dziedzinie nauk ekonomicznych.

Kapituła rankingu, w 2018 r. w składzie: prof. Elżbieta Mączyńska (PTE), dr Piotr Dardziński (MNiSW), dr Olaf Gajl (OPI PIB), Maciej Trybuchowski (KDPW), Andrzej Jacaszek (Pracodawcy RP) porównywała cztery kategorie: kariery absolwentów, jakość nauczania, potencjał naukowy oraz umiędzynarodowienie badanych uczelni i wydziałów. Jednak w tym roku zmieniono nieco wagi przypisywane kategoriom, co miało wpływ na wyniki. Kategorie oceny zostały wzbogacone o dodatkowe kryteria: przy ocenie kariery absolwentów dodano dynamikę wzrostu zarobków w ciągu roku oraz porównano średnie zarobki absolwentów w sposób ważony. W ocenie jakości nauczania zmieniona została kolejność kryteriów. Po raz pierwszy wzięto pod uwagę liczbę studentów zrekrutowanych na studia II stopnia spoza uczelni. Większą wagę przypisano studentom studiów doktoranckich oraz doktorantom wdrożeniowym. Potencjał naukowy oceniano porównując osiągnięcia naukowe (nadane stopnie naukowe, liczbę wydawanych czasopism, liczbę artykułów z listy A, B i C), a także kwoty środków finansowych przyznanych na realizację projektów badawczych lub w postaci grantów. W ocenie umiędzynarodowienia oceniano liczbę przyjeżdżających i wyjeżdżających studentów, doktorantów i nauczycieli. 

Nasz instytut jako partner merytoryczny przygotowanego rankingu udostępnił niezbędne dane i informacje generując je z Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on oraz z systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA). Są to systemy stworzone i zarządzane w OPI PIB. Dzięki dostępności tych danych możliwe było odejście od przeprowadzania ankiet na uczelniach, co znacznie usprawniło proces przygotowania rankingu.

Wyniki rankingu zostały ogłoszone podczas uroczystej gali, która odbyła się w siedzibie Rzeczpospolitej 7 listopada 2018 r.

W towarzyszącej wydarzeniu debacie „Jak przygotować studentów kierunków ekonomicznych do  potrzeb rynku pracy przyszłości?”, prowadzonej przez redaktor Anitę Błaszczak z Rzeczpospolitej, wzięli udział: dr hab. Katarzyna Kopczewska, prodziekan Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Marek Rocki, rektor Szkoły Głównej Handlowej, dr Olaf Gajl, dyrektor OPI PIB, Maciej Trybuchowski, prezes Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Andrzej Jacaszek, wiceprezydent Pracodawców RP oraz Waldemar Zbytek ze Związku Banków Polskich.

Katarzyna Kopczewska stwierdziła, że nowoczesna ekonomia to obecnie także „zaawansowana matematyka, bardzo zaawansowane modele i programowanie”.

Marek Rocki zwrócił uwagę, że program kształcenia powinien składać się z trzech komponentów – solidnych podstaw merytorycznych i komponentu zajęć prowadzonych przez praktyków; trzecim aspektem jest kształtowanie postaw przyszłych absolwentów.

Obecnie kierunki związane z informatyką cieszą się dużą popularnością. Absolwenci kierunków powiązanych z informatyką zarabiają dużo więcej niż absolwenci pozostałych kierunków ekonomicznych. Szczególnie dotyczy to absolwentów, którzy już w czasie studiów rozpoczęli pracę – mówił dr Olaf Gajl, dyrektor OPI PIB. 

Dyskutanci zgodzili się, że uczelnia powinna uczyć myślenia, pewnych nawyków i przypominać, że uczenie nie kończy się na uczelni.

A właśnie sposób myślenia absolwenta jest najważniejszy w ocenianiu kandydata do pracy – stwierdził Maciej Trybuchowski z KDPW.  

Więcej o rankingu na stronie Rzeczpospolitej

Zdjęcia: Artur Traczyk, OPI PIB

 

Galeria:


  • Powiększ zdjęcie: Dr Olaf Gajl - dyrektor OPI PIB, fot. Artur Traczyk OPI PIB
  • Powiększ zdjęcie: Prelegenci debaty: od lewej dr Olaf Gajl, dyrektor OPI PIB; dr hab. Katarzyna Kopczewska, prodziekan Wydziału Ekonomicznego UW; prof. Marek Rocki, rektor SGH; Maciej Trybuchowski, prezes Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych; Waldemar Zbytek, Związek Banków Polskich; Anita Błaszczak, Rzeczpospolita; fot. Artur Traczyk, OPI PIB
  • Powiększ zdjęcie: od lewej dr Olaf Gajl, dr hab. Katarzyna Kopczewska, prof. Marek Rocki; fot. Artur Traczyk, OPI PIB
  • Powiększ zdjęcie: laureaci rankingu, fot. Artur Traczyk, OPI PIB