Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki.Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies.

Zamknij informację o cookies
.

Ośrodek  Przetwarzania  Informacji  –  Państwowy  Instytut  Badawczy

Informacja o dacie zamknięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Fot: 123rf - Sabrina Cercelovic

Informacja o dacie zamknięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 i obowiązkach związanych z przechowywaniem i udostępnianiem dokumentacji związanej z projektem.

Komisja Europejska (na podstawie art. 89 ust. 5 rozporządzenia 1083/2006) poinformowała o dacie zamknięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. |
28 grudnia 2018 roku jest datą zamknięcia Programu i jednocześnie datą rozpoczęcia okresu przechowywania dokumentów związanych z realizacją projektu.

Dokumenty związane z dofinansowanym projektem należy przechowywać w sposób zapewniający ich poufność i należyte bezpieczeństwo,  zgodnie z przepisami prawa unijnego i krajowego oraz zgodnie z obowiązującymi procedurami/wytycznymi. Okres przechowywania wynosi 3 lata od daty zamknięcia Programu, natomiast w zakresie projektów, w których wystąpiła pomoc publiczna wynosi 10 lat licząc od dnia przyznania pomocy, a w przypadku rozliczania podatku od towarów i usług – okres nie krótszy niż dopuszczalny dla zmiany deklaracji VAT, gdy uznano podatek VAT w projekcie za kwalifikowalny.

Obowiązki Beneficjenta w okresie przechowywania dokumentów po dacie zamknięcia POIG 2007-2013 wynikają z zawartej z OPI PIB umowy o dofinansowanie projektu. W tym okresie Beneficjent zapewnia przechowywanie i udostępnianie wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektów podmiotom uprawnionym do przeprowadzenia kontroli, w szczególności podmiotom w systemie realizacji POIG, służbom Komisji Europejskiej oraz Europejskiemu Trybunałowi  Obrachunkowemu. 

Termin przechowywania dokumentów może ulec wydłużeniu, m.in. w ramach następujących okoliczności:

  • bieg terminu przechowywania dokumentacji zawiesza się w przypadku toczącego się postępowania prawnego albo należycie umotywowanego wniosku Komisji,
  • konieczność dłuższego przechowywania dokumentów dotyczących zachowania trwałości projektu dla celów kontroli, kiedy okres trwałości projektu wykracza poza okres 3 lat od daty zamknięcia POIG 2007-2013. 

Po dacie zamknięcia POIG 2007-2013, tj. po 28 grudnia 2018 r. nie wygasa uprawnienie KE wynikające z art. 99 rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006. Oznacza to, że w przypadku, gdy KE wykryje nieprawidłowości, zanim zostaną one skorygowane przez odpowiednią instytucję w systemie realizacji POIG, Komisja Europejska nadal jest uprawniona do nałożenia korekty finansowej. 

Zdjęcie: 123rf.com, Sabrina Cercelovic