Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki.Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies.

Zamknij informację o cookies
.

Ośrodek  Przetwarzania  Informacji  –  Państwowy  Instytut  Badawczy

Dyrekcja

dr Olaf Gajl

dyrektor

Specjalista metod komputerowych w naukach inżynierskich. Jego zainteresowania obejmują głównie problematykę modelowania matematycznego i wykorzystania materiałów kompozytowych. Odbył długoterminowe staże zagraniczne we Francji (Uniwersytet Paris VI), pracował jako associated professor na Uniwersytecie Grenoble. 

W 1986 roku podjął pracę w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN, gdzie – współpracując z czołowymi uczelniami europejskimi – zajął się zastosowaniami sztucznej inteligencji: systemów ekspertowych, zbiorów rozmytych i analizy jakościowej, a także budową oprogramowania edukacyjnego.

Był współzałożycielem przedsiębiorstwa softwarowego BT (Business and Technology), które w 1994 roku zostało uznane przez magazyn „Computer World” za najszybciej rozwijającą się firmę sektora IT w Polsce. Doceniając przyszłościowe znaczenie internetu, dr Gajl doprowadził do połączenia BT i Polska OnLine.

W 2001 roku został prezesem spółki telekomunikacyjnej Polbox, będącej jednym z pierwszych w naszym kraju dostarczycieli internetu przy wykorzystaniu sieci punktów dostępowych połączonych własnym światłowodem. Następnie objął funkcję dyrektora do spraw rozwoju w TeleDenmark Communication, firmie skupiającej znaczną grupę dostawców usług internetowych, odpowiedzialnej za wdrażanie innowacyjnych technologii informatycznych oraz budowę centrów danych.

W latach 2005–2007 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, odpowiedzialnym za współpracę sektorów nauki i gospodarki, wspieranie działań proinnowacyjnych oraz wdrażanie funduszy strukturalnych dla nauki i szkolnictwa wyższego.

Funkcję dyrektora OPI PIB objął w 2005 roku, po wygraniu konkursu.

dr Agnieszka Gryzik

zastępca dyrektora

Ekonomistka, specjalistka do spraw marketingu i public relations. Absolwentka studiów doktoranckich o profilu ekonomiczno-społecznym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Akademii Psychologii Przywództwa w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, Podyplomowego Studium Public Relations na Uniwersytecie Warszawskim oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Uczestniczyła w szkoleniach oraz stażach w Polsce i za granicą, między innymi w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Belgii, Holandii, Francji i Korei Południowej.

Promowanie wykorzystania wyników badań naukowych w gospodarce rozpoczęła w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji (zastępca dyrektora Departamentu Informacji i Promocji). Następnie, jako dyrektor Departamentu Wdrożeń i Innowacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przygotowywała do wdrażania fundusze strukturalne Unii Europejskiej - Program Innowacyjna Gospodarka w części dotyczącej w szczególności ochrony własności przemysłowej w jednostkach naukowych oraz Program Kapitał Ludzki w części dotyczącej nauki i szkolnictwa wyższego. Kierowała prowadzeniem kampanii „Wiedza dla postępu” promującej wykorzystywanie wyników badań naukowych oraz fundusze strukturalne dla nauki i szkolnictwa wyższego. Była odpowiedzialna za przygotowanie i realizację pilotażowego przedsięwzięcia „Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej” oraz programów ministra nauki „Kreator innowacyjności” i „Patent Plus” związanych z komercjalizacją wyników badań naukowych, ochroną własności intelektualnej i promocją innowacyjności.

Pracę rozpoczynała jako asystentka w Katedrze Marketingu, a następnie przeszła do sektora publicznego (w Urzędzie Służby Cywilnej uczestniczyła w realizacji kampanii „Profesjonaliści w służbie obywatelom”).

W latach 2008-2011 współpracowała z największą w Polsce firmą badawczą SMG/KRC MillwardBrown, w której kierowała projektami współfinansowanymi z Programu Kapitał Ludzki.

Uczestniczyła w wielu badaniach społecznych i ewaluacyjnych dotyczących m. in. innowacyjności, kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości akademickiej. Autorka lub współautorka publikacji, raportów i ekspertyz dotyczących ww. tematyki, a także zarządzania projektami badawczymi i roli instytutów badawczych w transferze technologii.

Doradca społeczny prezesa Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

Kontakt:

Biuro dyrektora
tel.: +48 22 570 14 11
faks: +48 22 825 61 78