Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki.Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies.

Zamknij informację o cookies
.

Ośrodek  Przetwarzania  Informacji  –  Państwowy  Instytut  Badawczy

Analizy statystyczne i ewaluacja

Koncepcja bazy danych projektów badawczych

projekt archiwalny

Najważniejszym zadaniem w projekcie „Koncepcja funkcjonowania bazy danych o zrealizowanych projektach badawczych i infrastrukturalnych”, w który zaangażowaliśmy się w latach 2011–2012, było opracowanie podstaw metodycznych dla badań ewaluacyjnych. Wykonano analizę SMART wskaźników, analizę formularzy sprawozdawczych i monitoringu, a także analizę i opis procedur monitorowania realizacji projektów wraz z prezentacją graficzną procedur.

Przygotowano projekt struktury bazy danych i aplikacji projektów sektora B+R i szkolnictwa wyższego:

  • projekt i testy bazy danych w programie Access;
  • prototyp bazy i aplikacji w technologii MVC wraz z dokumentacją zawierającą opis struktury danych, wymagań i funkcjonalności;
  • potencjalne listy wymiany informacji (źródła i miejsca docelowe) oraz projekt wyszukiwarki z elementami wizualizacji;
  • projekt graficzny serwisu internetowego w technologii php, zawierający elementy graficzne dla poszczególnych obszarów serwisu internetowego oraz komponenty charakterystyczne dla każdej podstrony bazy, ułatwiające użytkownikom nawigowanie;
  • kwestionariusz gromadzenia danych oraz projekt wyszukiwarki wraz ze słownikami zawierającymi listy potencjalnych wyników projektów na poziomie produktów, rezultatów i oddziaływań.

Prototyp bazy zawiera sekcje: projekty (dane podstawowe, finanse, wyniki, pozostałe) i wyniki (produkty, rezultaty, oddziaływania, grupy docelowe, wskaźniki nakładu, wskaźniki produktu, wskaźniki rezultatu, wskaźniki oddziaływania).

Aplikacja generuje wykresy i zestawienia tabelaryczne według zadanych kluczy. Zaprojektowano różne rodzaje uprawnień korzystania z aplikacji, zależnie od zdefiniowanego typu użytkownika.

W projekcie przeprowadzono także badanie ewaluacyjne rezultatów zakończonych projektów z programów ramowych UE z udziałem polskich zespołów badawczych. Ważnym elementem przedsięwzięcia była publikacja książkowa pod tytułem Jak ewaluować i monitorować efekty projektów sektora B+R i szkolnictwa wyższego pod redakcją Pawła Kościeleckiego i Barbary Warzybok.

Wykonawca: Laboratorium Analiz Statystycznych i Ewaluacji

Subprojekt 5.1 projektu systemowego „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami”, w ramach priorytetu I, działania 1.1, poddziałania 1.1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013.

powrót