Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki.Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies.

Zamknij informację o cookies
.

Ośrodek  Przetwarzania  Informacji  –  Państwowy  Instytut  Badawczy

Analizy statystyczne i ewaluacja

Transfer technologii: między nauką a biznesem

projekt archiwalny

Rozwój ekonomiczny krajów i regionów w coraz większym stopniu opiera się na wynikach badań naukowych. Ośrodki transferu technologii odgrywają więc ogromną rolę jako wsparcie w przepływie wiedzy między badaczami a przedsiębiorcami. A jak wygląda sytuacja w naszym kraju? Czy centra innowacji i przedsiębiorczości rzeczywiście są pomocne w tworzeniu przewag konkurencyjnych?

Aby znaleźć odpowiedź na te pytania, w 2010 roku przeprowadziliśmy wieloaspektową analizę działalności ośrodków transferu technologii (OTT) w Polsce na tle międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem komercjalizacji wyników prac badawczych, która dokonuje się za ich pośrednictwem. 

W pierwszym etapie przyjrzeliśmy się funkcjonowaniu ośrodków przy uczelniach publicznych, a także porównaliśmy uzyskane dane z wynikami badań europejskich. Uwzględniliśmy w ten sposób zarówno uwarunkowania na poziomie systemowym, jak i szczegółowe rozwiązania przyjęte w poszczególnych OTT. Badanie objęło obszar całego kraju – respondenci pochodzili z przyuczelnianych ośrodków, czyli jednostek doradczych i informacyjnych pomagających przedsiębiorcom w szybkim zapoznaniu się z ofertą naukowo-badawczą instytucji, zorientowanych na wspieranie transferu technologii i wszystkich towarzyszących mu zadań oraz asystowanie całemu procesowi. W ramach badania zostały także przeprowadzone wywiady telefoniczne (CATI) z przedsiębiorcami reprezentującymi sekcję C PKD (przetwórstwo przemysłowe) oraz zorganizowany panel ekspertów.

W efekcie stworzyliśmy wstępny model agentowy pozwalający na wyciąganie wniosków jakościowych, pokazujących główne mechanizmy, określających głównych aktorów, wyodrębniających główne czynniki, od których zależy efektywność transferu technologii i sprawdzających zasady modelowania. Narzędzie powstałe w ramach projektu może służyć do mierzenia skutków innowacji i efektywności transferu technologii. Dodatkowo dostarcza wskazówek w zakresie mierników procesu innowacji i umożliwia zbudowanie modelu realistycznego, pozwalającego na wnioskowanie ilościowe w przyszłości.

W ramach projektu stworzyliśmy opracowanie opracowanie prezentujące wybrane opisy funkcjonowania ośrodków transferu technologii w Polsce i na świecie – ośrodki w Oksfordzie i Cambridge, Zurychu, Oulu i Espoo, Walencji, MIT Technology Licencing Office, Office of Technology Licensing Stanford University, University of Maryland, a także Instytut Nauki i Techniki w Meksyku i Państwowy Instytut Technologii Przemysłowej w Buenos Aires; omówiliśmy również kompleksowo przykład Izraela oraz przykłady polskich ośrodków transferu technologii, które mimo przyjętych odmiennych rozwiązań prawno-organizacyjnych odnoszą sukcesy. 

Przygotowaliśmy dwie publikacje:

Aby wypromować wyniki badania zorganizowaliśmy także dwie konferencje: Komercjalizacja wyników badań naukowych a ośrodki transferu technologii oraz Jak polskie przedsiębiorstwa korzystają z wiedzy naukowców? Wyzwania dla ośrodków transferu technologii

Badanie "Analiza działalności ośrodków transferu technologii" zostało sfinansowane w ramach subprojektu 2.4 projektu systemowego „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami”, w ramach priorytetu I, działania 1.1, poddziałania 1.1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013.

Wykonawca: Laboratorium Analiz Statystycznych i Ewaluacji

powrót