Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki.Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies.

Zamknij informację o cookies
.

Ośrodek  Przetwarzania  Informacji  –  Państwowy  Instytut  Badawczy

Analizy statystyczne i ewaluacja

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

projekt archiwalny

Prowadzenie każdego projektu jest wymagające. Jednak, gdy mamy do czynienia z projektem badawczo-rozwojowym, a zatem ryzykownym,  pionierskim, nieschematycznym, sprawa jeszcze bardziej się komplikuje. Jak zatem prowadzą takie projekty polskie instytuty badawcze, uczelnie, przedsiębiorstwa? Jaki jest profil polskiego naukowca uczestniczącego w takich projektach? Jak wygląda sytuacja w naszym kraju na tle działań firm i uczelni zagranicznych?

Odpowiedzi dostarczyły przygotowane przez nas:

Największym zidentyfikowanym podczas badań problemem było podejście do ryzyka towarzyszącego projektom badawczym. Przedstawiciele nauki i gospodarki zwracali uwagę na uciążliwe biurokratyczne procedury, uniemożliwiające uzyskanie dofinansowania na inicjatywy ryzykowne, jednakże potencjalnie przełomowe. Projekty są rozliczane, ale rzadko ocenia się ich faktyczne, merytoryczne rezultaty. W sytuacji gdy priorytetem staje się formalna zgodność z założeniami, faworyzowane są projekty przewidywalne i pozbawione ryzyka. W ten sposób zmniejszają się szanse na wielkie odkrycia.

Niedostatecznie rozwinięta kultura innowacyjności i przedsiębiorczości stanowi problem, zwłaszcza gdy porównuje się ją z sytuacją zagranicznych ośrodków badawczych. Trzeba pamiętać, że w Stanach Zjednoczonych, szczególnie w rejonach zdominowanych przez firmy high-tech, podejmowanie wyzwań z obszaru B+R jest pozytywnie postrzegane, nawet wtedy, gdy projekty nie przynoszą sukcesu i kończą się niepowodzeniem. Takie podejście ułatwia zarządzanie prowadzonymi pracami i korzystnie wpływa na zaangażowanie uczestników.

Traktowanie badań naukowych jako działalności niezwiązanej z potrzebami gospodarki przeszkadza w skutecznej komercjalizacji rezultatów badawczych, związane jest jednak z kryteriami przyjętymi przez instytucje finansujące działalność jednostek naukowych. Sytuację mogłoby zmienić zaakceptowanie przez sponsorów ryzyka związanego z projektami B+R i postawienie innych niż do tej pory wymagań, mocniej nakierowanych na praktyczne wykorzystanie wyników badań.

Badanie "Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R" było finansowane w ramach subprojektu 2.3 projektu systemowego „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami”, w ramach priorytetu I, działania 1.1, poddziałania 1.1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013.

Wykonawca: Laboratorium Analiz Statystycznych i Ewaluacji

 

Załączniki:



powrót