Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki.Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies.

Zamknij informację o cookies
.

Ośrodek  Przetwarzania  Informacji  –  Państwowy  Instytut  Badawczy

Analizy statystyczne i ewaluacja

Etos nauki

Opracowaliśmy raport oraz serię referatów i artykułów naukowych popularyzujących wyniki badania „Etos nauki: postawy i wartości naukowców w Polsce”, które zrealizowaliśmy w 2015 roku. Badanie składało się z komponentu jakościowego w postaci indywidualnych wywiadów pogłębionych przeprowadzonych z 18 naukowcami oraz komponentu ilościowego w postaci ogólnopolskiego sondażu, w którym udział wzięło 800 pracowników naukowych (ich dobór odzwierciedlał rozkład płci, stopni i tytułów oraz typów jednostek w populacji naukowców w Polsce). Celem badania była identyfikacja etosu nauki w Polsce (czyli zespołu wartości i norm uważanych za obowiązujące ludzi nauki), diagnoza postaw naukowców wobec zasad funkcjonowania nauki w Polsce, wskazanie mechanizmów adaptacji do warunków prawno-instytucjonalnych wprowadzonych w wyniku zmian legislacyjnych dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego po 2010 roku, diagnoza poziomu dezorientacji normatywnej (anomia-fatalizm) i dominacji rynku w ramach nauki jako instytucji społecznej, diagnoza pochodzenia społecznego naukowców w Polsce, diagnoza warunków pracy i warunków materialnych naukowców w Polsce.

Z przeprowadzonego badania wynika, że naukowcy oceniają zmiany legislacyjne z lat 2010-2015 w sposób neutralny. Negatywne opinie pracowników naukowych odnoszą się zaś do dużej częstotliwości zmian zachodzących w sektorze. Najmniej przychylnie zostały przyjęte przez środowisko naukowe zmiany dotyczące finansowania nauki. Aprobatę większości naukowców zyskały natomiast nowe zasady przyznawania stopni naukowych. Według respondentów obecne systemowe zachęty do komercjalizowania wyników badań naukowych nie stymulują w wystarczającym stopniu współpracy sektora nauki i biznesu. Zespół wartości sprzyjających komercjalizacji badań (tzw. etos nauki przemysłowej) podzielają pracownicy naukowi reprezentujący nauki techniczne, w znikomym stopniu zaś – osoby zatrudnione w instytutach PAN. Naukowcy szczególnie odczuwają przeciążenie obowiązkami, które nie są bezpośrednio związane z prowadzeniem badań, takimi jak prace administracyjne i biurowe. Im wyższy stopień/tytuł naukowy posiada naukowiec, tym większy jest komfort jego pracy: większe poczucie stabilności zatrudnienia i zadowolenie z sytuacji materialnej, większa równowaga pomiędzy życiem zawodowym a osobistym.

Wykonawca: Laboratorium Analiz Statystycznych i Ewaluacji

powrót