Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki.Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies.

Zamknij informację o cookies
.

Ośrodek  Przetwarzania  Informacji  –  Państwowy  Instytut  Badawczy

Analizy statystyczne i ewaluacja

Młodzi w nauce

Przeprowadziliśmy ogólnopolskie badanie sondażowe na reprezentatywnej próbie 800 naukowców. Ankietę skierowaliśmy do pracowników naukowych (magistrów, doktorów, doktorów habilitowanych, profesorów) zatrudnionych w polskich instytucjach naukowych: szkołach wyższych, jednostkach PAN i instytutach badawczych.

Oprócz członków zespołów naukowych, ważną grupę respondentów stanowili kierownicy najniższych szczebli jednostek naukowych (katedr, zakładów, laboratoriów itp.). Celem naszego badania było przedstawienie wzorców pracy młodych naukowców na tle całej kadry naukowej w Polsce i poznanie sposobów zarządzania zespołami naukowymi w krajowym sektorze nauki. Skłoniła nas do tego nowa sytuacja na rynku pracy, na który wkroczyły osoby w znaczący sposób różniące się pod względem podzielanych wartości i posiadanych kompetencji od wcześniejszych generacji pracowników.

Wyniki naszych analiz zawarliśmy w raporcie, w którym przedstawiliśmy: oczekiwania wobec różnych aspektów pracy i poziom satysfakcji naukowców z wykonywanej pracy, preferencje w zakresie kierowania zespołem naukowym i zadowolenie naukowców ze stosowanych metod zarządzania, opinie naukowców na temat mentoringu i rozwoju zawodowego, postawy naukowców wobec zagadnień otwartej nauki i korzystanie z nowoczesnych technologii w pracy naukowej, warunki pracy i poziom sytuacji materialnej naukowców w Polsce.

Wykonawca: Laboratorium Analiz Statystycznych i Ewaluacji

powrót