Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki.Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies.

Zamknij informację o cookies
.

Ośrodek  Przetwarzania  Informacji  –  Państwowy  Instytut  Badawczy

Analizy statystyczne i ewaluacja

Kobiety w nauce

Opracowany przez Eurostat tzw. indeks szklanego sufitu (GCI, Glass Ceiling Index) to wskaźnik szans kobiet w porównaniu z szansami mężczyzn na osiągnięcie wysokiej pozycji w hierarchii akademickiej.

Choć w Polsce wartość GCI od kilkunastu lat powoli, lecz systematycznie się zmniejsza, a udział kobiet wśród nauczycieli akademickich wzrasta,  wciąż jednak mają one problemy z awansem na wyższe szczeble kariery naukowej.

Gdy podzielimy zagadnienie udziału kobiet w nauce na dwie główne fazy: etap inkubacji (studia wraz z doktoratem) oraz etap dojrzałości (habilitacja i profesura), to zauważymy, że w pierwszej fazie kobiety liczebnie przeważają nad mężczyznami, ale w fazie drugiej wciąż istnieje znacząca nierównowaga pod względem płci.

Analizujemy dane z baz należących do Ośrodka Przetwarzania Informacji PIB, by dowiedzieć się między innymi:

  • jakie są proporcje płci wśród naukowców na różnych szczeblach kariery badawczej?
  • jakie są proporcje płci wśród kadry zarządzającej jednostkami naukowymi?
  • czy płeć kierownika zespołu badawczego (z uwzględnieniem różnych stopni naukowych i różnych dziedzin nauki) wpływa na szanse uzyskania grantu?

Zebrane informacje służą nam do zastanawiania się nad przyczynami nierówności płci w sektorze nauki oraz nad sposobami wyrównywania proporcji w tym obszarze.

Poświęcony temu zagadnieniu artykuł Marka Młodożeńca i Anny Knapińskiej pod tytułem „Czy wciąż nauka ma męską płeć? Udział kobiet w nauce” ukazał się w kwartalniku Polskiej Akademii Nauk „Nauka” (numer 2/2013, artykuł do pobrania tutaj).

Analizy służą również do przygotowywania przez Komisję Europejską w trzyletnim cyklu raportu „She Figures”, monitorującego postępy w osiąganiu równości płci w obszarze badań i innowacji w Europie (She Fugures 2015 do pobrania tutaj).

Tytuł projektu: Analiza udziału i aktywności kobiet w nauce

Wykonawca: Laboratorium Analiz Statystycznych i Ewaluacji

powrót